Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Orientace na stránce

 

Tato stránka je firemní a slouží především jako informační zdroj pro zadavatele o poskytovaných službách.

Zadavatelé a investorři proto vždy naleznou základní potřebné informace v horní části stránky.

Další informace jsou v rubrikách Biologické hodnocení, Naturové posouzení, EIA a často kladené otázky FAQ - biologické hodnocení, Naturové posouzení. kde jsou zařazeny informační články. Nová je i rubrika Zákony.Toto hledejte v menu v levém sloupci nahoře.

Jako doplňkové informace pro zadavatele jsou zařazeny články popisující biotopy v rubrice Biotopy Natura 2000 a články se seznamem zvláště chráněných druhů podle vyhlášky a Červeným seznamem rostlin České republiky v rubrice Vzácné a chráněné. To vše je v seznamu rubrik v levém sloupci nahoře.

Pro veřejnost je zařazena část Rostliny ČR, kde najdete články o rostlinách, zajímavosti, informace i služby, jako Botanickou poradnu. Rostliny mě zajímají již dlouho a to ze všech možných úhlů pohledu. Zařadila jsem proto na svou stránku i řadu článků o biologii rostlin, jejich historii a nejrůznějších způsobech využití rostlin. Protože jsem i badatelský typ, občas tyto dříve používané způsoby použití rostlin sama zkouším a i výsledky takových pokusů zde můžete také najít.Stránka pracuje v režimu redakčního systému phpRS a pro někoho může být orientace složitější.
Novinky na stránce:
Část o rostlinách byla oddělena. Nově byly všechny tyto články zařazeny do rubriky Rostliny ČR. Věřím, že tato úprava stránku zpřehlední a usnadní hledání. Odkaz na novou rubriku najdete v pravém sloupci, v menu a na horní i dolní navigační liště.
 
Jak hledat
Články hledejte podle rubrik v levém sloupci nahoře.
Články o rostlinách nově hledejte v rubrice Rostliny ČR nebo v pravém sloupci nahoře. Nové články se zobrazují i na hlavní stránce, v bloku v pravém sloupci.
Jména rostlin a text hledejte ve vyhledávání nebo Rozšířeném vyhledávání, jména rostlin a slovní spojení zadávejte vždy zásadně v uvozovkách.
Fotografie rostlin hledejte v Přehledu fotogalerií nebo podle českého jména v Atlasu rostlin v pravém sloupci.

 

Levý sloupec
 
Rubriky pro zadavatele - nové. Jednotlivé rubriky slouží ke třídění a hledání článků, články s příbuzným obsahem naleznete ve stejné rubrice. Hledáte-li nějaký článek, nejlepší je začít kliknutím na rubriku, poté se objeví články z rubriky s krátkými anotacemi. Přístup ke většině článků v logických návaznostech je přes horní část stránky.
Hlavní menu
* Hlavní stránka - kliknutím se vrátíte odkudkoliv na hlavní stránku.
* Rostliny ČR - v této nové rubrice jsou zařazeny všechny informační a doplňkové články o rostlinách.
* Fotografie rostlin - kliknutím se dostanete do fotogalerie, kde se zobrazí seznam jednotlivých fotogalerií s náhodným obrázkem ke každé fotogalerii, s popisem a s dalšími informacemi. Seznam fotogalerií řadí redakční systém podle data úprav, takže první fotogalerie, která se zobrazí je ta nejnovější nebo ta s nově přidanými fotografiemi. Jednotlivých fotogalerií je již přes 100, pro vyhledávání fotografií je proto lepší použít tabulkový Přehled fotogalerií, případně info blok Atlas rostlin v pravém sloupci.
* Seznam všech rubrik - po kliknutí se zobrazí tabulkový seznam všech rubrik i s obrázkem, který je rubrice přiřazen. Po kliknutí na obrázek rubriky nebo na její název se zobrazí seznam všech článků, které jsou v ní zařazeny.
* Ke stažení (Download) - tato sekce je členěna na podsekce, právě aktuální podsekce se zobrazuje černým písmem. Část Úschovna slouží k mé práci a proto v ní veřejnost nic nenajde.
* Odkazy (Weblinks) - tato sekce je opět členěna na podsekce, právě aktuální podsekce se zobrazuje černým písmem.
* Články podle čtenosti - po kliknutí se zobrazí úplně všechny články, seřazené podle obliby u čtenářů.
* Rozšířené vyhledávání - funguje identicky jako následující blok Vyhledávání, je zde navíc možnost zadat různé parametry jako způsob řazení, volba rubriky, kde má být text hledán. Jména rostlin musí být v uvozovkách, nestačí zadat parametr a/nebo. Parametr a/nebo funguje, hledáte-li dvě rostliny a obě uzavřete do uvozovek.
Vyhledávání
Hledání textu je citlivé na malá a velká písmena, pokud zadáte dvě slova, hledání proběhne pro každé slovo zvlášť. Pokud hledáte rostlinu, musíte zadat hledané jméno jako frázi do uvozovek. Při zadání svízel bílý se ve výsledcích objeví i svízel syřišťový, svízel přítula, leknín bílý a merlík bílý. Pokud zadáte "svízel bílý", výsledky budou zobrazovat jen články kde se vyskytuje svízel bílý.
Co znamená
Klikací informační blok se seznam zkratek.
Prostřední sloupec
Pod horní navigační lištou jsou zařazeny informační bloky pro zadavatele i pro veřejnost. Následuje blok se články. Články jsou řazené podle mnou přiřazené priority a poté podle data vydání. Hledáte-li člábnky o rostlinách, klikněte na novou rubriku Rostliny ČR (v horní navigační liště, v dolní navigační liště, v hlavním menu, v pravém sloupci).
 
Pravý sloupec
* Podrubriky v rubrice Rostliny ČR - nové
Zde najdete seznam rubrik s články o rostlinách.
* Atlas rostlin ČR
Obsahuje odkazy na jednotlivé fotogalerie, setříděné abecedně.
* Fotogalerie
Zobrazuje náhodný obrázek, který se po kliknutí zobrazí v plné velikosti.
* Rostliny - fotografie
Klikací seznam vybraných fotogalerií.
* Biotopy - fotografie
Klikací seznam vybraných fotogalerií.
* Přihlášení
Pro prohlížení těchto stránek není nutné přihlášení. Tento blok má význam pro ty uživatele, kteří si přejí dostávat mailem měsíční přehled nových článků.

 

 Legenda
  

Bloky pro zadavatele

Navigace, hledání

Bloky se články

Info a doplňkové služby

Rostliny ČR nové

  Schéma stránky

 

Informace o službách firmy

 

 

Horní navigační lišta  Rostliny ČR

 

Rubriky pro zadavatele

nové

 

Info bloky pro zadavatele i pro veřejnost

Rostliny ČR - podrubriky

nové

 

Hlavní menu - navigace

 

Blok se články pro zadavatele

nově setříděn

Novinky v rubrice Rostliny ČR

nové

 

Vyhledávání

 

 

Blok se články o rostlinách v rubrice Rostliny ČR

nově

Atlas rostlin ČR - hledání fotografií

 

Seznam zkratek


 

Fotogalerie - náhodný obrázek

   

 

Rostliny - fotografie, hledání fotografií v tématických galeriích

  

   

 

Biotopy - fotografie, hledání fotografií v galeriích biotopů

  

 

Dolní navigační lišta  Rostliny ČR

Přihlášení

 
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.