Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 30. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Jedlé rostliny * Jedlé a léčivé rostliny na Staré plovárně v Jihlavě
Mgr. Ivana Paukertová - Jedlé rostliny - 04. 06. 2018 (5802 přečtení)

Na přání účastnic Jihlavské vycházky na Starou plovárnu shrnuji v tomto článku nalezené jedlé a léčivé druhy.V tomto seznam rostlin z vycházky najdete jen stručné a neúplné poznámky pro použití, které vás mají inspirovat k dalšímu získání informací. Léčivé užití doporučuju dobře nastudovat z důvěryhodných a daleko obsáhlejších pramenů, rozhodně zde nezmiňuji všechny způsoby použití, všechna rizika ani všechny záměny. Důležité je dávkování, většinou léčivých rostlin se můžeme předávkovat a způsobit si tak menší nebo vážné zdravotní problémy (Všeho moc škodí, Rozdíl mezi lékem a jedem je v dávce). Herbář odkazuje na sedmidílný Herbář léčivých rostlin od autorů J. Janča, J. A. Zentrich.
Druhy jsem seřadila zhruba v tom pořadí, ve kterém jsme je viděly. Fotky a popisy níže uvedených rostlin najdete na botany.cz, hledat v seznamu však musíte podle jmen latinských. Pokud chcete hledat podle jmen českých, volte vyhledávací dotaz ve tvaru: botany.cz kokoška.

Kopřiva dvoudomá Urtica dioica má podle J. A. Zentricha mimořádné působení, výčet jejích příznivých účinků je opravdu dlouhý. Nejlepší je sbíraná na jaře do poloviny května, a to se týká léčivých vlastností i její chuti jako kuchyňské suroviny, později je příliš vláknitá. Kopřiva obsahuje zhruba tolik vápníku jako sýr. Zelená bábovka   Kopřivové smoothie

Mateřka trojžilná Moehringia trinervia, zaměňovaná za ptačinec žabinec zde roste netypicky na slunci, ačkoliv je to rostlina lesní. O léčivosti a jedlosti nemám údaje, uvádím kvůli častým záměnám s ptačincem prostředním (žabincem).

Mochna husí Potentilla anserina má jedlé listy a kořeny a je léčivá (Herbář 3. díl). Listy se hodí spíše k léčivému použití, díky obsahu tříslovin jsou téměř vždy alespoň nahořklé.

Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria má léčivé oddenky a jedlé listy. Oddenek je močopudný, listy se používají zejména na obklady.  V kuchyni upotřebíme listy, zejména mladé. Má charakteristický pach.

Kerblík lesní Anthriscus sylvestris má jedlé listy a vařený kořen. Kořen se používá i jako tonikum, listy však bývají v 99% hořké. Příbuzný jednoletého kerblíku třebule.

Lípa srdčitá Tilia cordata je známá léčivá rostlina. Méně známé je její použití v kuchyni, mladé lístečky do salátů, poupata do salátů a zeleninových jídel, květy bez listenu na ochucení mléka a smetany a mleté pražené plody jako náhražka kafe. Za války se uvažovalo i o průmyslové výrobě lipové čokolády.   Salát z lipových listů

Jasan ztepilý Fraxinus excelsior má léčivé listy (Herbář díl 2), mimo jiné při infekcích a horečkách. Mladé výhony (vlky) bez listů se používají na příjemně chutnající čaj, přirovnávaný k zelenému čaji bancha.

Javor klen Acer pseudoplatanus má stejně jako javor cukrový sladkou mízu, která se dá svařit na javorový sirup. Listy klenu se dají použít místo pečícího papíru a mají dodat pečivu sladkou příchuť (to jsme několikrát vyzkoušeli a sladkou příchuť nezaznamenali).  Kůra je léčivá, používá se na omývání očí a pokožky.

Javor mléč Acer platanoides je neléčivý, jedlé použití stejné jako u klenu. Rozlišení: klen má tupé úkrojky listu, mléč ostré.

Borovice lesní Pinus sylvestris má léčivé pupeny, jedlý pyl a nezralé šištice. Pravděpodobně budou jedlá i semena (jako piniové oříšky, ale podstatně menší). Pyl obsahuje 30% bílkovin, je pokládán za superfood a můžete si ho i koupit (10,66 dolarů, 234 Kč + daň). Udává se i obsah epitestosteronu. 

Smrk pichlavý Picea pungens je neléčivý. Má jedlé nezralé šištice, semena (malá) a mladé jarní výhonky. Lýko je pokládáno za nouzovou potravu. V naší přírodě neroste, najdeme jen výsadby. Od našeho původního smrku ztepilého Picea abies odlišíme podle pichlavosti jehličí. Smrk ztepilý je navíc i léčivý (pryskyřice a dehet), použití v kuchyni je stejné. Smrkové linecké koláčky.

Svízel přítula Galium aparine má jedlou nať, chuti velmi nevalné. Z opražených pomletých plodů se za války dělala káva, svízelové kafe bylo pokládádno za jednu z nejlepších náhražek kávy. Čerstvá nať může u citlivých jedinců způsobit vyrážku, ale na druhou stranu se nať na kožní problémy používá. Čaj z nati se používá i při rakovině.

Jetel plazivý Trifolium repens je jedlý a léčivý. V jedlých listech kolísá obsah kyanogenních glykosidů, u nás bývají často hořké. Květy jsou též jedlé a působí léčivě na revmatismus, cukrovku a další choroby. U přítoku rybníka jsme viděli podobný jetel zvrhlý Trifolium hybridum, liší se barvou hlávek, jsou zčásti růžové. Použití v kuchyni stejné, jako léčivý se používá k obkladům na zvýšení laktace.

Jetel luční Trifolium pratense použití je podobné jetelu plazivému, jako léčivý má před ním přednost. Navíc obsahuje fytoestrogeny a jedlá jsou i naklíčená semena.

Hluchavka bílá Lamium album je jako léčivá známá, má jedlé listy a květy.

Vratič obecný Tanacetum vulgare byl v minulosti oblíbený proti parazitům. Protože obsahuje thujon a léčebná dávka se málo liší od dávky toxické, využívá se už jen zevně na obklady a v kuchyni se využívá v malých dávkách jako koření. Používá se květ nebo kvetoucí nať. Traduje se, že odpuzuje hmyz.

Měrnice černá Ballota nigra smrdí a proto je nejedlá. Na léčivé účinky (Herbář díl 3) se používá list nebo nať, na uvolnění křečí, cestovní a těhotenské nevolnosti a na obklady. Smrdí opravdu hodně, takže ne každý ji snese.

Kostival lékařský Symphytum officinale patří k nejstarším léčivým bylinám. Obsahuje v menším množství pyrolizidinové alkaloidy, takže vnitřní užívání má maximální dávky (Herbář díl 2). Léčebně se používá kořen, jedlé jsou i listy, zejména mladé listy, které mají nulový nebo velmi nízký obsah alkaloidů. Pokud vím, tak tradovaný obsah vitamínu B12 prokázán nebyl. Kostival v těstíčku.  Kostivalové tuiles.

Lopuch větší Arctium lappa je jedlý a léčivý. Kořen se používá na podporu látkové výměny a jako posilující. Jedlé jsou listy (nedoporučuju, jsou vždy hořké), oloupané a případně spařené řapíky, oloupaná lodyha a kořen. Pro jedlé kořen se pěstuje v Japonsku (gobo). Příbuzný lopuch plstnatý (o jedlosti nemám informace) se liší pavučinkou na kudlibabkách, kerou lopuch větší nemá.

Křen selský Armoracia rusticana je jedlý i léčivý. Málokdo však zná použití listů v kuchyni, které má dlouhou tradici v Japonsku, patří mezi sansai.

Žabník jitrocelový Alisma plantago-aquatica je u nás neznámý jako jedlá i jako léčivá rostlina (v Herbáři není). Možná proto, že za syrova je jedovatý, toxiny se rozkládají varem a sušením. Sušený kořen byl v Rusku používaný proti vzteklině, má i účinky antibakteriální, diuretické, působí proti cholesterolu a má řadu dalších účinků. Listy i kořeny jsou kvůli toxicitě za syrova jedlé výhradně dobře uvařené (dlouhý var), nebo sušené a vařené.

Śťovík tupolistý Rumex obtusifolius je jedlý, použití v kuchyni se výrazně liší od použití šťovíku lučního. Listy jsou jedlé až po dvoj až trojnásobném krátkém varu s výměnou vody. Ani tak není jejich chuť nijak delikátní. Vařená semena se často přirovnávají k pohance a dají se jíst i syrová nebo pomletá na mouku. Ta se pak přidává do různých těst. Je i léčivý, listy se používají na obklady, nálev z kořene na dětské vyrážky. Jedna zpráva hovoří i o použití na zastavení menstruace.

Jitrocel větší Plantago major má léčivé účinky a jedlé mladé listy i nerozkvetlé klásky. Listy jsou vláknité, v kuchyni mají větší význam semena, která se snadno sklízejí. Dají se používat na pečivo jako mák nebo kmín, buďto do těsta nebo na posypání povrchu výrobků. Ve vodě nabobtnají jako chia, i když jim to trvá o hodně déle, a mají i podobnou chuť – tedy nijakou. Na ochucení „jitrocelového pudinku“ se dají použít recepty na přípravu chia. Ochutnávka namočených semen + fotka

Krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum je nejedlá a neléčivá, může být zaměněna s bršlicí. Oba druhy mají charakteristický výrazný pach, podle kterého je rozlišíme. Krabilice zápašná je chlupatá, bršlice lysá, což je znak druhý.

Ptačinec prostřední (žabinec) Stellaria media jedlý a léčivý. Léčivé účinky ptačince + záměny s ptačincem hajním Stellaria nemorum a křehkýšem vodním Myosoton aquaticum, které jsme také potkaly, též s mateřkou trojžilnou (která je na začátku tohoto článku).  Recepty.

Pýr plazivý Elytrigia repens je třeskutě léčivý a navíc jedlý. Oddenky jsou nasládlé a dají se vařit a přidávat do zeleninových směsi, usušené se dají umlít na mouku, kterou můžeme přidávat do pečiva v menším množství (10-15%), zejména pro její léčivé účinky. Léčivé účinky pýru.

Bez černý Sambucus nigra má u nás tradici jako léčivá rostlina i v kuchyni. Kromě bezinek se v kuchyni dají použít i květy, nejen na klasickou kosmatici, ale na ochucení mléčných a smetanových jídel. Je to středověký způsob ochucování jídel, patřící mezi zapomenuté bohatství našich předků a který se snažím vzkřísit. Příkladem budiž varmuža, která to s mou malou pomocí dotáhla až do televize a v přímém přenosu dostala dvakrát maximální počet bodů za chuť. Nezralé bezinky obsahují sambunigrin, který působí nevolnost a zvracení, tepelnou úpravou se rozkládá.

Křídlatka japonská Reynoutria japonica je u nás invazní, ale v Japonsku má dlouhou kulinární tradici, patří mezi sansai, japonskou horskou zeleninu. Je i léčivá, používá se kořen na řadu problémů, mimo jiné je považován za protizánětlivý, močopudný, proti kašli a horečce.

Pcháč zelinný Cirsium oleraceum se dříve používal (jak napovídá už sám název) jako zelenina. Jedlé jsou listy a výhonky, sbírané před květem. Vařený kořen se jí, obsahuje inulin. Neléčivý.

Netýkavka malokvětá Impatiens parviflora má jedlé mladé výhonky (vařené, několikrát vyměnit vodu) a semena, která mají zralá i nezralá úžasnou chuť. Je nepůvodní a invazní. Ačkoliv jiné druhy rodu působí účinněji, používá se na kožní vyrážky a popálení od kopřiv.  Jarovský salát.

Kuklík městský Geum urbanum je nejen léčivý, ale jeho oddenek se dá použít i na ochucení piva. Malé tenké kořínky mají chuť po hřebíčku a používají se na ochucení různých jídel. I kuklík byl na několika ochutnávkách.

Kakost smrdutý Geranium robertianum je rostlinou léčivou (Herbář léčivých rostlin 2.) a nejedlou, neboť opravdu smrdí.

Hloh Crataegus má léčivé květy, podporují srdce a snižují tlak. Plody, hložinky jsou jedlé. Hložinkový kečup +  naše hlohy.

Střemcha obecná Prunus padus (Herbář díl 4) byla dříve oblíbená jako léčivá (plod). Mladé listy se na jídlo vaří v Koreji, na Sibiři se připravuje střemchová mouka na specialitu šaňgy (sladké kynuté pečivo se střemchovou náplní), jedlé jsou i květy. Kvůli obsahu amygdalinu je nutné dodržovat tradiční recepty.

Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris patří v Japonsku k rostlinám tradičního svátku Nanakusa-no-sekku. Je známá i jako rostlina léčivá, jedlé jsou mladé listy, květy, plody i semena, ze kterých se dá připravit kokošková hořčice.

Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris léčí (Herbář díl 1) trávící a žlučníkové problémy, tlumí křeče včetně menstruačních a nemoci dýchacích cest. Na unavené a oteklé nohy se používá koupel. V kuchyni se používá v prášku na kořenění mastných jídel. Užívá se nať.

Dub letní Quercus robur je léčivý, používá se zejména kůra z tenkých větví. Ze žaludů se odedávna dělala žaludová mouka. Kůra z nejmladších větviček se používá na čaj, který se chutí téměř nedá rozeznat od čaje černého. Žaludové cookies

Bolševník obecný (bršť) Heracleum sphondylium je léčivý. Bolševník je jedna z nejstarších zelenin, listy, kořen, stonek a květy jsou jedlé. V kuchyni se užívají i květní poupata bolševníku. Nezralá semena mohou sloužit jako koření. Je praotcem všech borščů, prapůvodní boršč je ze zkvašeného bolševníku, v Polsku se dodnes baršče připravují ze zkvašené suroviny, ale už to není bolševník, ale řepa. Při sbírání musíme dávat pozor, kvůli obsahu furanokumarinů sbíráme pod mrakem nebo v rukavicích, jinak riskujeme vyrážku.  Bolševník se svíčkovou omáčkou    Polévka

Ostružiník maliník Rubus idaeus je léčivý, používá se list při průjmech, ústních zánětech a křečích, včetně menstruačních. Maliny jsou potopudné a snižují horečku. Na běžné pití jako čaj se listy fermentují.

Česnáček lékařský Alliaria petiolata je léčivý, kvetoucí nať desinfikuje močové i dýchací cesty, léčí záněty a má řadu dalších účinků. Jedlé jsou listy, květy, plody, semena a kořen. Ze semen se dá připravit česnáčková hořčice, podobně jako ze semen řady dalších jedlých rostlin z čeledi brukvovitých.

Děhel lesní Angelica sylvestris je chudý příbuzný anděliky lékařské (Angelica archangelica), ani jako léčivý, ani v kuchyni nedosahuje jejích kvalit. Použití je podobné. Aromatické mladé výhonky, listy a stonky se přidávají do salátů nebo vaří jako zelenina. Semena se používají jako koření, vařený kořen je též jedlý. Lodyha a řapíky se kandují. Dělimáda.

Popenec obecný (břečťanovitý) Glechoma hederacea je velmi účinný na kašel. Kromě toho má mnoho dalších účinků, například chrání játra. V kuchyni používáme drobně nasekané listy nebo nať jako koření.

Vikev plotní Vicia sepium má jedlé dobře uvařená semena (dlouhodobá konzumace velkých množství může způsobit lathyrismus) a mladé výhonky, které chutnají po hrášku. Ale ani s jejich konzumací to raději nepřehánějme. Neléčivá.

Kapustka obecná Lapsana communis patří podobně jako kokoška k rostlinám tradičního japonského svátku Nanakusa-no-sekku. Jedlé jsou listy, neléčivá.

Lebeda rozkladitá Atriplex patula je jedlá, chuť listů není tak delikátní jako u merlíku. Některé zdroje pokládají za jedlá i semena, ale zralá semena se dají použít také jako projímadlo přirovnávané k hlavěnce dávivé (ipecacuanha).

Zblochan vzplývavý Glyceria fluitans je jedlý, dříve se mu říkalo polská mana a běžně se pěstoval. Z obilek se dělávala nasládlá kaše, až do 20. století patřil mezi běžné obchodní artikly. Léčivé účinky nemá.

Bez červený Sambucus racemosa má červené plody, které se dříve používaly v kuchyni, například na marmelády. Má však vyšší obsah sambunigrinu než bez černý a proto může u citlivých osob způsobit potíže i tepelně upravený.  Má i jistou lidovou tradici jako léčivý, například květy se používali proti spalničkám.

Merlík bílý Chenopodium album patřil k potravinám již v době železné, o čemž svědčí řada archeologických nálezů. V Americe stejně jako v Evropě je huben jako plevel, zatímco v Asii a v Africe se pěstuje jako listová zelenina a pro semena. V Evropě jeho pěstování skončilo s příchodem špenátu. Semena mají vysokou výživnou hodnotu (příbuzná je quinoa). Syrové listy merlíku bílého mají ve 100 g syrových listů merlíku téměř celou denní dávku vitamínu C (96%), přibližně dvě třetiny denní dávky vitamínu A a přibližně třetinu dávky vitamínu B2, vápníku a manganu. Sušené listy mají dvojnásobek bílkovin než mouka. Merlík k chuťově nejlepším divokým zeleninám, dá se jíst jen spařený, s máslem a solí. Kvůli obsahu kyseliny šťavelové se podobně jako u špenátu nedoporučuje konzumaci přehánět a ze stejného důvodu se doporučuje spaření před jídlem (což obsah vitamínu C sníží na 46%). Listy i semena mají i léčivé účinky, podrcené listy hojí štípnutí od komárů a jiného hmyzu a vnitřně působí proti revmatismu a zánětům. Merlíkový špenát + výživové hodnoty   Karbanátky s merlíkem

Hulevník lékařský Sisymbrium officinale je nejen výbornou ostrou zeleninou, ale má i léčivé účinky, Zentrich ho označuje za rostlinu zpěváků (v Herbáři jako hulevníkovec, díl 6, str. 74). Je též močopudný, na kašel, průjmy. Podporuje hojení ran a vyrábí se z něj speciální účinná mast na úporné ekzémy. Ze semen můžeme připravit hořčici.

Skřípina lesní Scirpus sylvaticus je druh, který se jako jedlý příliš neuvádí. Etnobotanická práce polského autora Łukasze Łuczaje uvádí jedlou bázi (bílý spodek) listů, kterou jedí děti. Dvě mé kurzantky to potvrzují, v jednom případě tomu říkali máslíčko a ve druhém maso. Neléčivá.

Heřmánek terčovitý Matricaria discoidea je skromný bratříček heřmánku pravého s menšími léčivými účinky. Oba heřmánky se používají i v kuchyni, na přípravu nápojů a na různé kulinářské úlety jako je kachna na heřmánku. Od heřmánku pravého se pozná podle chybějících jazykovitých květů.

Heřmánek pravý Matricaria chamomilla je jednou z nejznámějších léčivých rostlin.

Dvouzubec černoplodý Bidens frondosa má jedlé mladé vařené listy a stonky a jsou udávány i léčivé účinky. Příbuzný dvouzubec trojdílný Bidens tripartita (Herbář díl 1) je používaný v Rusku na účinnou podporu látkové výměny.

Chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea se bez květu dá zaměnit za jedlý rákos. Je to ženská, takže má na rozhraní pochvy a čepele dlouhý jazýček. Rákos je chlap a tak tam má vousky (chloupky), fotky těchto detailů tady. Nejedlá a neléčivá.

Lilek potměchuť Solanum dulcamara je léčivou rostlinou se silným působením. Vzhledem k obsahu glykoalkaloidů se používá především zevně, na obklady a omývání. Na jaře před listem sbírané výhonky mají silné působení proti baktériím i plísním a povzbuzují metabolismus. Dále mají protizánětlivé, protirevmatické a protiastmatické účinky. Hojí i chronické ekzémy, záněty nehtů a lupénku. Má tři chemické rasy, které se liší obsahem základního alkaloidu. Nejvyšší obsah alkaloidů mají nezralé plody, které mohou při snědení způsobit otravu už v počtu asi 10 bobulí.

Locika kompasová Lactuca serriola je sestra salátu. Pokud na zahradě porostou poblíž sebe, budou se křížit. Mladé listy jsou jedlé, dospělá rostlina (jdoucí do květu)  je středně toxická, úplně stejně jako pěstovaný salát. Podobně jako další druhy locik produkuje lactuarium s léčivými účinky, které bylo dříve v lékařství oblíbené.

Řeřišnice hořká Cardamine amara je jedlá a léčivá. Více si můžete přečíst u receptu na salát.

Rozrazil drchničkovitý Veronica anagallis-aquatica má jedlé listy. Kvůli metacerkariím (viz výše u řeřišnice hořké) nejíme listy ponořené ve vodě. Listy působí diureticky, jsou posilující, používají se na obklady. Příbuzný rozrazil potoční Veronica beccabunga se liší krátkým řapíčkem listů (u drchničkovitého jsou listy přisedlé), je také jedlý a má podobné léčivé účinky.

Řebříček obecný Achillea millefolium je známý jako léčivá rostlina, mladé lístky se dají použít i k ochucování pomazánek, polévek a slaných jídel.

Penízek rolní Thlaspi arvense je jedlý. Má charakteristické plody podle kterých dostal jméno. Jedlé jsou listy, květy a plody, občas může být nahořklý. Jak chutnají plody a na fotku se můžete podívat na jednu z ochutnávek.

Svízel syřišťovitý Galium verum dostal své jméno podle dřívějšího použití jako syřidlo. Jako léčivá se používá kvetoucí nať, která nemá příliš dobrou chuť. Dříve byl oblíbený jako močopudný, proti obezitě, revmatismu a nočním křečím, též na obklady. Jedlé jsou listy, žluté vonné květy se používají na barvení pokrmů a na domácí limonády, pražená semena jako kafe.

Rozchodník ostrý Sedum acre je druh diskutabilní jako jedlý i jako léčivý. Listy se někdy udávají jako jedlé, ale při konzumaci většího množství působí žaludeční problémy. Listy se někdy suší (což je velmi obtížné), melou na prášek a používají jako koření. Ze stejných důvodů je diskutabilní i vnitřní léčivé užití. Při vnější aplikaci jako obklad na rány a popáleniny je nutné mít zkušenosti, protože i takto může způsobit podráždění.

Šeřík obecný Syringa vulgaris se používá v kuchyni na ochucování sladkých jídel (květy) a smažení v těstíčku. Léčivé účinky plodů a listů jsou zmiňovány proti malárii, horečce a jako tonikum. O jeho léčivosti píše okrajově i J. A. Zentrich.

Tužebník jilmový Filipendula ulmaria léčí horečku, revmatismus, bolesti hlavy, otoky, poruchy trávení po antibiotikách, používá se nať. V roce 1899 vyrobila firma Fridrich Bayer a spol. z tužebníku kyselinu acetylsalicylovou a uvedla ji na trh pod názvem Aspirin. V kuchyni používáme čerstvý nebo sušený květ na ochucování sladkých jídel.

Mák vlčí Papaver rhoeas má léčivé korunní lístky, které působí proti kašli, při angínách a mírně uklidňují. Jsou jedlé, ve Francii se z nich vyrábí sirup a bonbóny, mladé jarní lístky před květem patří do italské směsi preboggionPansotti con salsa di noci.

Trnka obecná Prunus spinosa je známá na výrobu trnkového vína a marmelád (po přemrznutí). Květy jsou výrazně močopudné a pomáhají vyloučit přebytečný sodík, snižují krevní tlak a podporují látkovou výměnu. Neznámé je použití květů v kuchyni, dá se s nimi ochucovat mléko, které díky amygdalinu získá chuť podobnou hořkým mandlím.

Merlík všedobr Chenopodium bonus-henricus (pozor, neplést se všedobrem horským, Imperatoria ostruthium) je bohatým zdrojem vitamínů a minerálů, kořen se jako léčivý i jedlý používá na posilující saláty. Listy jako posilující špenát, proti zánětům a na rány. Obklady na psoriázu.

Zdroje: J. Janča, J. A. Zentrich (1994-1999): Herbář léčivých rostlin, díly 1-6, Plants For A Future pfaf.org, J. Baloun (1989): Rostliny způsobující otravy a alergie

Jihlavská vycházka

Vycházka na Starou plovárnu, Jihlava


Související články:
Ochutnávka divokých rostlin 31. (workshop Aromaterapie) (22.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 32. (přednáška Praha) (19.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 33. (Barbarská osada 1.) (16.05.2024)
Jasanový čaj (16.05.2024)
Lopuchová povidla (15.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 34. (Barbarská osada 2.) (14.05.2024)
Povídání o máku vlčím, napsal ChatGPT (20.02.2023)
Jedlé rostliny cestou k volbám (12.02.2023)
Ochutnávka divokých rostlin 29. (Ornis Přerov) (17.02.2022)
Ochutnávka divokých rostlin 28. (zoo Ostrava) (15.01.2022)
Povídání o tulipánech (02.05.2021)
Povídání o máku vlčím pro Dášu (01.08.2020)
Výživový experiment, pilotní díl (17.12.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 27. (Festival Aromaterapie a bylinky) (11.09.2019)
Dobré ráno aneb 35 jedlých rostlin před studiem ČT v Brně (26.08.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 26. (Den Země Okras ) (28.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 25. (Ekofilm 2018) (20.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 24. Mensa Hálův mlýn (04.04.2019)
Průvodce po jedlé a léčivé květeně Riegrových sadů (10.07.2018)
Léčivá a jedlá květena Riegrových sadů (10.07.2018)
Ochutnávka léčivých receptů a planých rostlin 23. (Praha, Prádelna café) (25.06.2018)
Čistící smoothie s ptačincem podle Celie (20.02.2018)
Ochutnávka planých rostlin 20. (Beskydská smršť) (23.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 22. (sraz N) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 21. (přednáška Vsetín) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 19. (Ekofilm) (11.04.2017)
Jedlá a léčivá květena Brnoxu (09.01.2017)
BRNOX - o průvodci brněnským Bronxem a také o jeho květeně (09.01.2017)
Ochutnávka planých rostlin 18. (sraz N) (27.08.2016)
Ochutnávka planých rostlin 11. (sraz rR) (12.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 15. (Geomon) (11.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 16. (Psraz) (10.07.2016)
Jedlé rostliny v Brně - parčík na Žerotínově náměstí (17.06.2016)
Ochutnávka planých rostlin 17. (Vegepárty) (28.05.2016)
Vesnovka obecná - divoká brokolice (22.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 14. (Envi) (20.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 13. (přednáška Kopřivnice) (18.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 12. (festival Udělej most) (17.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 10. (Letní kurz) (23.07.2015)
Ochutnávka planých rostlin 9. (Putování za jedlými rostlinami) (04.06.2015)
Haluzická ochutnávka (č.2) planých rostlin v grafech (27.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 8. (Jarní kurz) (24.04.2015)
Aprílová miniochutnávka jídel v Brně (19.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 7. (Jedlá divočina) (18.04.2015)
Erbuzzu, směs divokých rostlin ze Sardínie (23.02.2015)
Silvestrovská žaludová miniochutnávka a silvestrovský minirecept (17.01.2015)
Ochutnávka planých rostlin 6. (19.12.2014)
Ochutnávka planých rostlin 5. (02.10.2014)
Čím nahradit guascas? A co takhle originál? (01.08.2014)
Botanická poradna: česnek podivný Allium paradoxum (05.05.2014)
Preboggion, italská kulinářská ingredience (01.05.2014)
Rostliny japonského svátku Nanakusa-no-sekku (24.04.2014)
Sansai aneb japonská horská zelenina u nás (14.04.2014)
Ochutnávka planých rostlin 4. (21.12.2013)
Ochutnávka planých rostlin 3. (07.10.2012)
Tabulka chuti jedlých rostlin (23.02.2010)
Denivka plavá (06.02.2010)
Srážení mléka za pomoci rostlin - praktický pokus (19.01.2010)
Výhodné kombinace (28.11.2009)
Rostlinná syřidla (02.07.2009)
Ptačinec žabinec jako léčivá rostlina (22.10.2008)
Ochutnávka planých rostlin 2. (17.07.2008)
Jedlé rostliny 1. květy (09.06.2008)
Ochutnávka planých rostlin 1. (29.04.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.