Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Léčivé rostliny * Jak poznat léčivou přesličku od jedovaté?
Mgr. Ivana Paukertová - Léčivé rostliny - 18. 07. 2009 (109275 přečtení)

Dobrý den, můžete mi poradit s přesličkou?Dobrý den, nemohla byste mi poradit s přesličkou? Nasbírala jsem si ji, ale nevím jestli je to ta pravá nebo bahenní a mám to do čaje, takže bych nerada někoho otrávila.  Děkuji moc Naďa

Otázka rozeznání přesliček i obavy jsou zcela namístě: přeslička rolní Equisetum arvense se používá jako léčivá, velmi podobná přeslička bahenní Equisetum palustre je řazena mezi rostliny jedovaté. Obsahuje alkaloid palustrin, thiaminázu (enzym, který rozkládá vitamín B1) a akonitovou kyselinu. Otravy jsou známy zejména u dobytka, projevují se průjmy, hubnutím, v akutních případech ochrnutím svalstva a jsou popsány i případy smrtelné. Stopy alkaloidů obsahují i další druhy (například přeslička lesní, přeslička říční a přeslička větevnatá), ale díky jejich nízkému obsahu se za toxické nepovažují. Vysoký obsah kyseliny křemičité jako přeslička rolní má i přeslička zimní a kdysi bývala oficinální částí některých lékopisů. U nás se přeslička zimní nepoužívala ani v minulosti.

Dva nejdůležitější druhy, přeslička rolní a přeslička bahenní se sobě velmi podobají a pro sběrače léčivých rostlin-laika poskytují jednu z těch nebezpečných příležitostí k záměně. Nejprve si proto uvedeme rozdíly mezi těmito druhy. Oba druhy patří mezi nižší přesličky dosahující výšky maximálně 60-70 centimetrů. Oba druhy mají zelené lodyhy, 1x větvené. Nejdůležitějším znakem je délka postranních větví v porovnání s délkou pochvy na stonku. Berou se v úvahu jenom větve ve střední a horní části stonku, pouze tam to funguje spolehlivě. Pokud je první článek větví delší než pochva, je to léčivá přeslička rolní. Pokud je první článek větví kratší než pochva, je to jedovatá přeslička bahenní. Pomocnými znaky jsou: průřez větví a barva zubů na pochvě. Pomocným rozlišovacím znakem může být i stanoviště: přeslička rolní často roste na poli na suchém místě, na vlhkých místech je zase častější přeslička bahenní. Pokud chceme přesličku určit spolehlivě, nelze se spoléhat na stanoviště, vždy je třeba zkontrolovat délku prvního článku větví a porovnat s délkou pochvy.  

Zatímco letní zelené neplodné lodyhy přesličky rolní se používají na léčivé účely, jarní nezelené lodyhy s výtrusným klasem se jedí. V Japonsku patří jarní strobily přesličky rolní mezi sansai, japonskou horskou zeleninu a také se na jídlo pěstují. Jsou oblíbené i v Rusku, kde se z nich připravují zapékaná jídla, polévka okroška a náplň do pirožků. V Itálii se obalují a smaží nebo přidávají do polévek. Používají se i v korejské a mexické kuchyni. Pokud máte nějaké místo, kde máte přesličku spolehlivě určenou, můžete si na jaře uvařit třeba přesličkovou rýži.

 Druh  přeslička rolní  přeslička bahenní
 Účinek  léčivá  jedovatá
 Délka prvního článku větví  delší než pochva  kratší než pochva
Obrázek prvního článku větví, průřez větvemi
přeslička rolní
přeslička bahenní
Foto prvního článku větví
přeslička rolní
přeslička bahenní
 Pomocné znaky  větve mají většinou 4 hrany, zuby na pochvě jsou celé tmavé, roste i na suchých místech, velmi často na poli  větve vícehranné, zuby pochev na lodyze jsou na okraji suchomázdřité (mají tam průsvitnou blanku, na fotce je to vidět), roste na vlhku

 

Pomocný klíč pro sběrače léčivých rostlin na určení přesličky rolní:

1a Lodyhy přeslenitě větvené ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ..... .....  ...... .....  ..... ... 2

1b Lodyhy nevětvené, větvené málo nebo větvené jen ve spodní části lodyhy. První článek větví ve střední a horní části lodyhy je kratší než pochva  ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... přeslička zimní a různobarvá

2a První článek větví ve střední a horní části lodyhy je delší než pochva..... .....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... .. 3

2b První článek větví ve střední a horní části lodyhy je kratší než pochva..... ..... ..... ..... .... .... přeslička větevnatá, poříční, bahenní

3a Lodyžní větve větvené 1x, v dolní části lodyhy mohou být někdy slabě větvené 2x .. ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4

3b Lodyžní větve pravidelně rozvětvené 2x ...  .....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... přeslička lesní

4a Lodyhy zelené ..... ..... .... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... .. 5

4b Lodyhy barvy slonové kosti, vysoké statné rostliny (vyšší než 70 cm) ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ... přeslička nejvyšší

5a Lodyžní žebra s křemičitými hrbolky (drsné), větve tenké, rozestálé a převislé, větve na průřezu 3hranné,  v dolní části lodyhy mohou být někdy slabě větvené 2x, vzácně v hlubokých říčních údolích .. ..... ..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... .... přeslička luční

5b Lodyžní žebra hladká, větve šikmo vzhůru rozestálé, větve na průřezu 4 hranné, hojná ....  ..... ...... ..... ..... ..... .... přeslička rolní

 

Doporučení pro efektivní sběr léčivé přesličky rolní:

Přeslička rolní musí mít tyto znaky: Vysoká nejvýše 70 cm, má zelenou lodyhu, pravidelně 1x větvenou, první článek větví ve střední a horní části lodyhy je delší než pochva, větve rostou šikmo vzhůru, mají 4 žebra takže jsou na průřezu čtyřhranné.

Nesbírejte přesličky vyšší než 70 cm, nesbírejte přesličky rostoucí z vody, nesbírejte přesličky v lese nebo na podmáčených loukách. Vyberte si suché místo, nejlépe pole, úhor nebo suchou mez a vždy porovnejte délku prvního článku větví s délkou pochvy. Na některých místech se mohou vyskytovat dva druhy společně, pokud mají některé exempláře odlišný vzhled od ostatních, znovu porovnejte délku prvního článku větví s délkou pochvy.

 

Tabulkový přehled všech našich druhů přesliček

České jméno

 Latinské jméno

 Lodyhy

 Délka článku postranní větve
 Výška rostliny
 přeslička rolní   Equisetum arvense                   

 jarní plodné nezelené, letní zelené, 1x větvené

 delší než lodyžní pochva  10-70 cm
 přeslička bahenní            Equisetum palustre  lodyhy nerozlišené, zelené, 1x větvené  kratší než lodyžní pochva  10-60 cm
 přeslička lesní  Equisetum sylvaticum                         

 napřed plodné nezelené, později zezelenají a 2x se rozvětví

 delší než lodyžní pochva  10-60 cm
 přeslička největší  Equisetum telmateia

jarní plodné nezelené, letní voskově žluté, 1x větvené, větve zelené

 delší než lodyžní pochva  50 cm-2 m
 přeslička luční  Equisetum pratense

 napřed plodné nezelené, později zezelenají a 1x se rozvětví, na lodyze křemičité hrbolky

 delší než lodyžní pochva  10-50 cm
 přeslička větevnatá          Equisetum ramosissimum  nerozlišené, zelené, 1x větvené  kratší než lodyžní pochva  20-80 cm
 přeslička poříční  Equisetum fluviatile

 lodyhy nerozlišené, téměř se nevětví, lodyhy duté (lodyha se dá smáčknout)

 kratší než lodyžní pochva  30 cm-1,5 m        
 přeslička zimní  Equisetum hyemale

 lodyhy nerozlišené, nevětvené, větví se velmi vzácně, lodyhy duté (lodyha se dá smáčknout)

 kratší než lodyžní pochva  30 cm-1,2 m          
 přeslička různobarvá          Equisetum variegatum

 lodyhy nerozlišené, nevětvené, větví se jen někdy ve spodní části lodyhy

 kratší než lodyžní pochva  5-40 cm

 

 

 České jméno

 Latinské jméno

 Průřez lodyhy

 Průřez větví  Stanoviště, rozšíření  Obrázky
 přeslička rolní  Equisetum arvense
přeslička rolní
přeslička rolní
 Hojná, pole, louky, lesy, vlhčí i suchá místa  Google
 přeslička bahenní  Equisetum palustre
přeslička bahenní
přeslička bahenní
 Hojně, bažiny, rašeliny, vlhké louky   Google
 přeslička lesní  Equisetum sylvaticum
přeslička lesní
přeslička lesní
 Hojná, vlhké stinné lesy   Google
 přeslička největší  Equisetum telmateia
přeslička největší
přeslička největší
 Vzácná, vlhká místa v lese a v příkopech   Google
 přeslička luční  Equisetum pratense
přeslička luční
přeslička luční
 Vzácně, vlhká místa v lesích v hlubokých údolích   Google
 přeslička větevnatá  Equisetum ramosissimum
přeslička větevnatá
přeslička větevnatá
 Vlhké i sušší písčité půdy, břehy vod i lesy, vzácně   Google
 přeslička poříční  Equisetum fluviatile
přeslička poříční
přeslička poříční
 Hojná, bažiny, rašeliny, stojaté vody   Google
 přeslička zimní  Equisetum hyemale
přeslička zimní
nevětví se  Lesní bažiny, břehy řek, roztoušeně, nejčastěji v podhůří   Google
 přeslička různobarvá  Equisetum variegatum
přeslička různobarvá
nevětví se  Slatiny a břehy vod, v západní části státu vzácná   Google

 

Přesličku rolní fotografovala Naďa Uhrová.

Použitá literatura:

J. Baloun et al.: Rostliny způsobující otravy a alergie, Praha, Avicenum, 1989

W. Rothmaler: Exkursionsflora, Band 3 (obrázky), Berlin 1988, ISBN 3-06-01 25 57-0, 3-06-01 25 36-8

K. Kubát (ed.): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha 2002, ISBN 80-200-0836-5


[Akt. známka: 3,78 / Počet hlasů: 40] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.