Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Rostliny ČR * Jak hledat obrázky rostlin na internetu 2. (po roce)
Mgr. Ivana Paukertová - Rostliny ČR - 12. 04. 2009 (8509 přečtení)

V roce 2016 je tento článek již silně neaktuální. Nejlepší způsob hledání je zadání latinského jména rostliny, druhý nejlepší způsob je zadání českého jména rostliny. Google i Seznam hledá (ve většině případů, občas se do toho lehce namotá nějaká komerce) správně. Všechny ostatní, tehdy správné a užitečné informace z obou starých článků, jsou dnes již v propadlišti dějin.

Tento článek navazuje na vloni provedený test vyhledávání obrázků rostlin. Jaké nastaly změny ve vyhledávání obrázků rostlin na internetu? Jak rychle a efektivně najít obrázek rostliny?

Prvním modelovým příkladem byla rostlina hojná (i když méně známá) a často fotografovaná: ptačinec žabinec. Druhým příkladem je žindava evropská, méně známá a méně fotografovaná, třetím příkladem je pampeliška pozdní, rostlina vzácná, fotografovaná jen nemnoha botaniky.Srovnání vyhledávačů:
Rozdíly mezi hledáním s uvozovkami a bez uvozovek jsou stále nepatrné až zanedbatelné, některé vyhledávače dávají o něco málo více správných výsledků s uvozovkami, u některých jsou výsledky stejné. 
Nejvíce vyhledaných obrázků je stále při vyhledávání v Googlu. Pořád se ale objevuje řada obrázků souvisejících jen volně, případně vůbec ne, při hledání latinského jména jsou výsledky poněkud lepší, ale i zde se objeví řada obrázků něčeho jiného. Pravděpodobně to vyplývá ze způsobu, jakým Google obrázky hledá.
Seznam/Picsearch hledá česká jména rostlin mizerně, naopak při hledání podle jmen latinských je docela dobrý. Odkazů vyhledá hodně a obrázky bývají často správně. I když ani Seznam není neomylný, přesto poskytuje jeden z nejlepších výsledků.
Centrum/Morfeo, Jyxo ani Atlas se na hledání obrázků rostlin nehodí. Na rozdíl od anglických vyhledávačů, které letos vrací většinou dvojnásobný počet výsledků absolutně i více výsledků správných než vloni, se tyto české vyhledavače téměř nezměnily. Je velmi pozoruhodné, že anglické vyhledavače jsou lepší i při vyhledávání v češtině.
Yahoo a Altavista dávají podobné výsledky. Česká jména hledají mizerně, na hledání jmen latinských jsou dobří. Altavista byla mezitím spolknuta Googlem (více např. článek na Lupě), ale je zajímavé, že výsledky hledání jsou stále poněkud odlišné.
Alternativou vyhledávání obrázků je volba Fotografie na Googlu/Picasa, která vyhledává ve webových albech. Není v ní mnoho obrázků rostlin a od loňského roku, kdy byly vyhledané rostliny 100% správně, jsou letošní výsledky daleko horší, přibylo chybně určených druhů.
Flickr.com (pozor, nikoliv Flickr.cz, to je o něčem jiném) česky nehledá. Latinská jména: něco vyhledá, ale má poměrně vysoký podíl špatně určených rostlin.
Slibnou alternativou se vloni zdál PanImages, vyhledávač obrázků a překladač v jednom. Aby fungoval dobře, bylo by potřeba do něj zadat česká jména, latinská jména a anglická jména rostlin provázaně mezi sebou. Na hledání Stellaria media se vrací tyto výsledky. Vrací výsledky z Googlu a z Flickru, které jsou totožné se samostatným hledáním, takže jediná výhoda je, že je to pohromadě. Příliš doporučit ho nemohu.
 
Vloni, když jsem psala tento článek, se fotografie pampelišky pozdní na internetu téměř nedaly najít. Proto jsem vložila dva obrázky této rostliny jako ilustraci ke článku s tím, že budu sledovat, kdy je vyhledávače najdou a zahrnou do výsledků. Přestože se letos obrázky pampelišky pozdní na internetu vyhledat dají, a to i ty správné, ani jeden vyhledavač nevrací ve výsledcích rok staré obrázky z této stránky. Přičemž je velmi zajímavé, že Google obrázek pampelišky pozdní z mé stránky zná, ale má ji zaindexovanou jen jako stránku - nikoliv jako obrázek. Při zadání pampeliška pozdní je tam dokonce můj obrázek na prvním místě. Přitom je umístěna v Galerii obrázků, na rozdíl od ilustrace k loňskému článku. Podobně se chová Jyxo.
 
Souhrn:

Nejvíce vyhledaných obrázků rostlin dostanete, když budete hledat rostlinu podle latinského jména na Yahoo nebo na Seznamu. Zároveň máte na prvních stránkách z těchto vyhledávačů o něco vyšší pravděpodobnost, že rostliny jsou správně určené.
Na stránkách Botanického ústavu AV ČR najdete Seznam vyšších rostlin ČR s českými i latinskými jmény rostlin. Ve Firefoxu zadáme hledané jméno dole vlevo do okénka Najít, v našem modelovém případě zadáme žabinec a po vyhledání  zkopírujeme latinský název (bez zkratek autorů za jménem rostliny) do zvoleného vyhledávače. V Exploreru hledáme v seznamu pomocí Úpravy/Najít (na této stránce) anebo Ctrl+F. V seznamu Botanického ústavu též najdeme synonyma (souznačná jména). Pokud má hledaný druh synonyma, doporučuji hledat obrázky i podle synonym.
Tento testík vyhledávačů je pouze orientační, na seriózní porovnání by bylo potřeba porovnat více výsledků, v mnohém se ale shoduje s mými loňskými i předchozími zkušenostmi s hledáním obrázků.

Stejně jako v loňském roce se při hledání obrázků rostlin pomocí vyhledávačů nelze vyhnout chybě vzniklé nesprávným určením rostliny. Pokud potřebujete spolehlivě vyhledat správně určenou rostlinu, je lepší hledat na stránkách, které tvoří odborníci, například stránky vysokých škol nebo oficiální databáze, kde záměna za rostlinu podobnou nehrozí.

Srovnání (v závorkách loňské údaje):

ptačinec žabinec Stellaria media

ptačinec žabinec  celkem  správně  poznámka
Google  342 (126)  24 (10)  
Google uvoz.  281 (254)  23 (17)  
Seznam/Picsearch  11 (7)  2 (1)  
Seznam/Picsearch uvoz.  9 (5 )  1 (0)  
Centrum/Morfeo  0 (0)  0 (0)  
Centrum/Morfeo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Jyxo  4 (6)  3 (3)  
Jyxo uvoz.  0 (1)  0 (1)  
Atlas  1 (6)  1 (3)  již není totožné (totožné s Jyxo)
Atlas uvoz.  1 (6)  1 (3)  již není totožné (totožné s Jyxo)
Yahoo.com  11 (4)  5 (1)  
Yahoo uvoz.  11 (4)  5 (1)  
Altavista  11 (4)  5 (1)  totožné s Yahoo  (totožné s Yahoo)
Altavista uvoz.  11 (4)  5 (1)  totožné s Yahoo  (totožné s Yahoo)
Flickr.com  0 (0)  0 (0)  česky nehledá
Flickr.com uvoz.  0 (0)  0 (0)  česky nehledá
Google fotografie (Picasa)
 0 (0)  0 (0)  
Google fotografie uvoz.  0 (0)  0 (0)  


Výsledky budou podstatně odlišné, zadáme-li jméno rostliny latinsky:

ptačinec žabinec Stellaria media

Stellaria media celkem správně poznámka
Google  45 200 (21 800)  do 5 stránky 13 špatně (do 5 strany 2 špatně)
 
Google uvoz.  54 200  (23 800) do 5 stránky 3 špatně + 2 mapky  (do 5 stránky 13 špatně)  
Seznam/Picsearch  593  (483) do 5 strany vše správně (do 5 strany vše správně)  
Seznam/Picsearch uvoz.  524 (248)
 do 5 strany vše správně (do 5 strany 1 špatně)  
Centrum/Morfeo  2 (2)  2 (2)  
Centrum/Morfeo uvoz.  2 (2)  2 (2)  
Jyxo  0 (1)  0 (1)  
Jyxo uvoz.  3 (0)  3 (0)  
Atlas  3 (3)  3 (3)  dva obrázky totožné
Atlas uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Yahoo  1285 (767)  do 5 strany 2 špatně (do 5 strany vše správně)  oba špatné obrázky z Flickru
Yahoo uvoz.  1002 (741)  do 5 strany 1 špatně (do 5 strany vše správně)  špatný obrázek z Flickru
Altavista  857 (682)  do 5 strany vše správně  (do 5 strany 4 špatně)  velmi podobné Yahoo, dva chybně určené obrázky chybí
Altavista uvoz.  843 (667)  do 5 strany vše správně (do 5 strany vše správně)  velmi podobné Yahoo, chybně určený obrázek chybí
Flickr.com  267 (168)
do 5 strany 11 špatně  (do 5 strany 12 špatně)
 
Flickr.com uvoz.  249 (153)  do 5 strany 6 špatně (do 5 strany 12 špatně)  
Google fotografie  33 (19)  9 (19)  
Google fotografie uvoz.  30 (17)  14  (17)  


Nyní zkusme zadat jinou rostlinu, například méně známou žindavu evropskou.

žindava evropská Sanicula europaea

žindava evropská  celkem  správně  poznámka
Google  144 (106)  do 5 strany 12 správně (5)  
Google uvoz.  173 (106)  do 5 strany 13 správně (5)  
Seznam/Picsearch  4 (6)  4 (5)  
Seznam/Picsearch uvoz.  4 (6)  4 (5)  stejné výsledky jako bez uvozovek
Centrum/Morfeo  0 (0)  0 (0)  
Centrum/Morfeo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Jyxo  2 (0)  2 (0)  
Jyxo uvoz.  1 (0)  1 (0)  
Atlas  0 (0)  0 (0)  
Atlas uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Yahoo  3 (2)  1 (1)  
Yahoo uvoz.  3 (2)  1 (1)  
Altavista  3 (2)  1  (1)  stále stejné jako Yahoo (totožné s Yahoo)
Altavista uvoz.  3 (2)  1 (1)  stále stejné jako Yahoo (totožné s Yahoo)
Flickr.com  0 (0)  0 (0)  (česky nehledá)
Flickr.com uvoz.  0 (0)  0 (0)  (česky nehledá)
Google fotografie  0 (0)  0 (0)  
Google fotografie uvoz.  0 (0)  0 (0)  

Při vyhledávání podle latinského jména je počet vyhledaných obrázků i počet správných výsledků opět vyšší:
 

 

žindava evropská

Sanicula europaea celkem správně poznámka
Google  10 700 (5 560)  do 5 strany 6 špatně (do 5 strany 25 špatně)  
Google uvoz.  9 790  (771)  do 5 strany 7 špatně (do 5 strany 22 špatně)  
Seznam/Picsearch  165 (162)  do 5 strany 14 špatně (do 5 strany 10 špatně)  
Seznam/Picsearch uvoz.  155 (157)  do 5 strany 16 špatně (do 5 strany 11 špatně)  
Centrum/Morfeo  0 (0)  0 (0)  
Centrum/Morfeo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Jyxo  2 (0) 1 (0)  
Jyxo uvoz.  2 (0) 1 (0)  
Atlas  0 (0)  0  (0)  
Atlas uvoz.  0 (0)  0  (0)  
Yahoo  135 (108)  do 5 strany 2 špatně (do 5 strany 21 špatně)  
Yahoo uvoz.  132 (108)  do 5 strany 3 špatně (do 5 strany 21 špatně)  
Altavista  117  (103)  do 5 strany 16 špatně (do 5 strany 22 špatně)  podobné Yahoo, nikoliv totožné  (podobné Yahoo)
Altavista uvoz.  117 (103)  do 5 strany 13 špatně (do 5 strany 24 špatně)  podobné Yahoo, nikoliv totožné  (podobné Yahoo)
Flickr.com  21 (8)
 20 (7)  
Flickr.com uvoz.  21 (8)  20 (7)  
Google fotografie  16 (5)  15 (5)  
Google fotografie uvoz.  16 (5)  15 (5)  

Nyní zkusíme vyhledat nějakou vzácnější rostlinu, zkusme třeba pampelišku pozdní:

pampeliška pozdní

pampeliška pozdní  celkem  správně  poznámka
Google  669  (123)  3 (0)  
Google uvoz.  68 (44)  3 (0)  
Seznam/Picsearch  7 (0)  6 (0)  
Seznam/Picsearch uvoz.  6 (0)  6 (0)  
Centrum/Morfeo  0 (0)  0 (0)  
Centrum/Morfeo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Jyxo  0 (0)  0 (0)  
Jyxo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Atlas  0 (0)  0 (0)  
Atlas uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Yahoo  0 (0)  0 (0)  
Yahoo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Altavista  0 (0)  0 (0)  
Altavista uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Flickr.com  0 (0)  0 (0)  (česky nehledá)
Flickr.com uvoz.  0 (0)  0 (0)  (česky nehledá)
Google fotografie  0 (0)  0 (0)  
Google fotografie uvoz.  0 (0)  0 (0)  


Velmi neuspokojivý výsledek. Teď budeme hledat podle jména latinského:

pampeliška pozdní Taraxacum serotinum

Taraxacum serotinum  celkem  správně  poznámka
Google  681 (414) do 5 stránky 6 správně (do 5 stránky 1 správně)  
Google uvoz.  180 (87)  do 5 strany 7 správně (do 5 stránky 1 správně)  
Seznam/Picsearch  10 (4)  8 (2)  
Seznam/Picsearch uvoz.  8 (4)  7 (2)  
Centrum/Morfeo  0 (0)  0 (0)  
Centrum/Morfeo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Jyxo  0 (0)  0 (0)  
Jyxo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Atlas  0 (0)  0 (0)  
Atlas uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Yahoo  0 (0)  0 (0)  
Yahoo uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Altavista  0 (0)  0 (0)  
Altavista uvoz.  0 (0)  0 (0)  
Flickr.com  1 (0)  0 (0)  (česky nehledá)
Flickr.com uvoz.  1 (0)  0 (0)  (česky nehledá)
Google fotografie  1 (0)  nelze poznat (0)  
Google fotografie uvoz.  1 (0)  nelze poznat (0)  

Související články:
Vše o rostlinách (08.09.2009)
Jak hledat obrázky rostlin na internetu (12.04.2008)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.