Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Rostliny ČR * Jak hledat obrázky rostlin na internetu
Mgr. Ivana Paukertová - Rostliny ČR - 12. 04. 2008 (15169 přečtení)

V roce 2016 je tento článek již silně neaktuální. Nejlepší způsob hledání je zadání latinského jména rostliny, druhý nejlepší způsob je zadání českého jména rostliny. Google i Seznam hledá (ve většině případů, občas se do toho lehce namotá nějaká komerce) správně. Všechny ostatní, tehdy správné a užitečné informace, jsou dnes již v propadlišti dějin.

Jak efektivně vyhledat ve vyhledávačích na internetu obrázek rostliny: kde hledat a jak zadávat hledání.Dejme tomu, že potřebujete vyhledat obrázek nějaké běžné rostliny, například vás zajímá, jak vypadá ptačinec žabinec. Zadáte tedy slova do svého oblíbeného vyhledávače a počkáte na výsledek. Ale při hledání na internetu záleží dobrý výsledek na několika faktorech: jednak kde to hledáte, co hledáte a jak to hledáte. Nechala jsem se inspirovat článkem Jak si vyhledávače umí poradit s obrázky a udělala jsem test na hledání obrázků rostlin. Výsledky jsou poněkud odlišné než to vychází ve výše uvedeném článku - mimo jiné je třeba zohlednit i to, zda vyhledávač našel správnou rostlinu, což nebotanik nemusí vždy poznat.
Pojďme tedy hledat. Napřed si zadáme již zmíněný ptačinec žabinec, rostlinu hojnou, středně až méně známou. Hledáme v obrázcích a použijeme nejznámější vyhledávače. Hledaný výraz budeme hledat nejprve bez uvozovek a pak jej uzavřeme do uvozovek. Výsledky hledání českého jména jsou nevalné, a to v případě všech vyhledávačů. Situace se podstatně zlepší, zadáme-li jméno latinsky. V případě méně známé rostliny, žindavy evropské jsou výsledky podobné, jen je vyhledaných i správných obrázků méně. Vzácnou rostlinu, v našem modelovém případě pampelišku pozdní neumí česky nalézt žádný vyhledavač a i v případě zadání latinského jména je správných obrázků velmi málo. Rozdíly mezi hledáním s uvozovkami a bez uvozovek jsou v rozporu s mým očekáváním, tento faktor jsem pokládala za jeden z klíčových, nakonec se však ukázalo, že rozdíly jsou nepatrné až zanedbatelné. Google dává stejně nebo nepatrně více správných výsledků s uvozovkami, totéž platí pro Seznam. Yahoo a Flickr.com vyhledá stejné výsledky ať už s uvozovkami nebo bez a Altavista vrátí nepatrně více správných výsledků bez uvozovek. Všechny výsledky vyhledávání jsou shrnuty do tabulek, které najdete pod tímto článkem.

Srovnání vyhledávačů:
Nejvíce vyhledaných obrázků sice dostanete při vyhledávání v Googlu, ale tam se objevuje i řada obrázků souvisejících jen volně, případně vůbec ne. Při hledání ptačince žabince v Googlu se objeví spousta obrázků papoušků, kterým se ptačinec dává jako krmivo. Z rostlin tam můžeme nalézt například pomněnku, přesličku, gunneru, pěstovaný česnek a sedmikrásku, rožec, třapatku, mochyni, bolševník, pastinák a heřmánek. Na páté straně výsledků se při vyhledávání bez uvozovek objeví i Pat a Mat a ikona Toplistu. Při hledání latinského jména jsou výsledky poněkud lepší, ale i zde se objeví drchnička a řada obrázků něčeho jiného. Pravděpodobně to vyplývá ze způsobu, jakým Google obrázky hledá, to je popsané ve článku Jak si vyhledávače umí poradit s obrázky (viz výše). Při hledání latinského jména pampelišky pozdní vyhledá sice 414 obrázků, ale jen jeden z nich je správně. Dalším příkladem může být i hledání rostliny líčidlo americké (hledáno podle latinského jména Phytolacca americana): Google zahrne do výsledků i líčidlo jedlé. Botanik to pozná, ale neinformovaný laik nemá šanci, protože obě rostliny jsou si velmi podobné (rozdíly mezi nimi jsou např. ve článku Barvířské rostliny 1). To je další důvod, proč nedoporučuji vyhledávat obrázky rostlin pomocí Google. 
Seznam hledá česká jména rostlin mizerně, naopak při hledání podle jmen latinských je dobrý. Odkazů vyhledá hodně a obrázky bývají často správně. I když ani Seznam není při hledání žindavy a pampelišky pozdní neomylný, přesto poskytuje jeden z nejlepších výsledků. Picsearch je totožné se Seznamem.
Centrum našlo jen ptačinec žabinec podle latinského jména, jinak nic dalšího. Morfeo našlo jen ptačinec žabinec a nic dalšího, Jyxo taky a Atlas se chová podobně jako Jyxo. Centrum, Morfeo, Jyxo ani Atlas se na hledání obrázků rostlin nehodí.
Yahoo a Altavista dávají podobné výsledky, přičemž Yahoo je lepší. Česká jména hledají mizerně a ve hledání obrázků rostlin podle jmen latinských jsou dobří.
Zajímavou alternativou vyhledávání obrázků je volba Fotografie na Googlu, která vyhledává ve webových albech programu Picasa. Není v ní mnoho obrázků rostlin, ale pokud něco najde, mám zkušenost, že je to 100% správně, jak dokazují i výsledky z tabulek.
Flickr.com (pozor, nikoliv Flickr.cz, to je o něčem jiném) česky nehledá. Latinská jména hledá, dá se to s ním zkusit, ale mezi nejlepší nepatří.
Další alternativou, ovšem spíše pro budoucnost je PanImages, což je vyhledávač obrázků a překladač v jednom. Aby fungoval dobře, bylo by potřeba do něj zadat česká jména, latinská jména a anglická jména rostlin provázaně mezi sebou. Zatím jsou ve slovnících jen některá jména rostlin zadaná použitelným způsobem (například ptačinec žabinec zadaný je, sama jsem ho zadávala). Ale i tak vrací výsledky z Googlu a z Flickru, které jsou totožné se samostatným hledáním, takže jediná výhoda je, že je to pohromadě.

Nejvíce vyhledaných obrázků rostlin dostanete, když budete hledat rostlinu podle latinského jména na Yahoo nebo na Seznamu. Zároveň máte na prvních stránkách z těchto vyhledávačů poměrně vysokou pravděpodobnost, že na obrázku je hledaná rostlina a nikoliv rostlina jiná, podobná.
Na stránkách Botanického ústavu AV ČR najdete Seznam vyšších rostlin ČR s českými i latinskými jmény rostlin. Ve Firefoxu zadáme hledané jméno dole vlevo do okénka Najít, v našem modelovém případě zadáme žabinec a po vyhledání  zkopírujeme latinský název (bez zkratek autorů za jménem rostliny) do zvoleného vyhledávače. V Exploreru hledáme v seznamu pomocí Úpravy/Najít (na této stránce) anebo Ctrl+F.V seznamu Botanického ústavu též najdeme synonyma (souznačná jména). Pokud má hledaný druh synonyma, doporučuji hledat obrázky i podle synonym.
Tento testík vyhledávačů je pouze orientační, na seriózní porovnání by bylo potřeba porovnat více výsledků, v mnohém se ale shoduje s mými předchozími zkušenostmi s hledáním obrázků.

ptačinec žabinec Stellaria media

ptačinec žabinec  celkem  správně  poznámka
Google  126  10  
Google uvoz.  254  17  
Seznam  7 (4 obrázky)  1  
Seznam uvoz.  5 (2 obrázky)  0  
Centrum  0  0  
Centrum uvoz.  0  0  
Morfeo  1  nelze poznat, malý obrázek
 
Morfeo s uvoz.  1  nelze poznat, malý obrázek  
Jyxo  6  3  
Jyxo uvoz.  1  1  
Atlas  6  3  totožné s Jyxo
Atlas uvoz.  1  1  totožné s Jyxo
Yahoo  4  1  
Yahoo uvoz.  4  1  
Altavista  4  1  totožné s Yahoo
Altavista uvoz.  4  1  totožné s Yahoo
PicSearch  7 (4 obrázky)  1  totožné se Seznamem
PicSearch uvoz.  5 (2 obrázky)  0  totožné se Seznamem
Flickr.com  0
 0  česky nehledá
Flickr.com uvoz.  0  0  česky nehledá
Google fotografie  0  0  
Google fotografie uvoz.  0  0  


Výsledky budou podstatně odlišné, zadáme-li jméno rostliny latinsky:

ptačinec žabinec Stellaria media

Stellaria media celkem správně poznámka
Google  21 800  do 5 stránky 13 špatně  
Google uvoz.  23 800  do 5 stránky 13 špatně  
Seznam  483  do 5 strany vše správně  
Seznam uvoz.  248  do 5 strany 1 špatně  
Centrum  2  2  totožné s Morfeo
Centrum uvoz.  2  2  totožné s Morfeo
Morfeo  2  2  
Morfeo s uvoz.  2  2  
Jyxo  1  1  
Jyxo uvoz.  0  0  
Atlas  3  3  
Atlas uvoz.  0  0  
Yahoo  767  do 5 strany vše správně  
Yahoo uvoz.  741  do 5 strany vše správně  
Altavista  682  do 5 strany 4 špatně  
Altavista uvoz.  667  do 5 strany vše správně  
PicSearch  483  do 5 strany vše správně  totožné se Seznamem
PicSearch uvoz.  248  do 5 strany 1 špatně  totožné se Seznamem
Flickr.com  168
 do 5 strany 12 špatně
 
Flickr.com uvoz.  153  do 5 strany 12 špatně  
Google fotografie  19  19  
Google fotografie uvoz.  17  17  


Nyní zkusme zadat jinou rostlinu, například méně známou žindavu evropskou.

žindava evropská Sanicula europaea

žindava evropská  celkem  správně  poznámka
Google  106  5  
Google uvoz.  106  5  
Seznam  6  5  
Seznam uvoz.  6  5  
Centrum  0  0  
Centrum uvoz.  0  0  
Morfeo  0  0  
Morfeo s uvoz.  0  0  
Jyxo  0  0  
Jyxo uvoz.  0  0  
Atlas  0  0  
Atlas uvoz.  0  0  
Yahoo  2  1  
Yahoo uvoz.  2  1  
Altavista  2  1  totožné s Yahoo
Altavista uvoz.  2  1  totožné s Yahoo
PicSearch  6  5  totožné se Seznamem
PicSearch uvoz.  6  5  totožné se Seznamem
Flickr.com  0
 0  česky nehledá
Flickr.com uvoz.  0  0  česky nehledá
Google fotografie  0  0  
Google fotografie uvoz.  0  0  

Při vyhledávání podle latinského jména je počet vyhledaných obrázků i počet správných výsledků opět vyšší:
 

Sanicula europaea celkem správně poznámka
Google  5 560  do 5 strany 25 špatně  
Google uvoz.  771  do 5 strany 22 špatně  
Seznam  162  do 5 strany 10 špatně  
Seznam uvoz.  157  do 5 strany 11 špatně  
Centrum  0  0  
Centrum uvoz.  0  0  
Morfeo  0  0  
Morfeo s uvoz.  0  0  
Jyxo  0  0  
Jyxo uvoz.  0  0  
Atlas  0  0  
Atlas uvoz.  0  0  
Yahoo  108  do 5 strany 21 špatně  
Yahoo uvoz.  108  do 5 strany 21 špatně  
Altavista  103  do 5 strany 22 špatně  podobné Yahoo
Altavista uvoz.  103  do 5 strany 24 špatně  podobné Yahoo
PicSearch  162  do 5 strany 10 špatně  totožné se Seznamem
PicSearch uvoz.  157  do 5 strany 11 špatně  totožné se Seznamem
Flickr.com  8
 7  
Flickr.com uvoz.  8  7  
Google fotografie  5  5  
Google fotografie uvoz.  5  5  

Nyní zkusíme vyhledat nějakou vzácnější rostlinu, zkusme třeba pampelišku pozdní:

pampeliška pozdní

pampeliška pozdní  celkem  správně  poznámka
Google  123  0  
Google uvoz.  44  0  
Seznam  0  0  
Seznam uvoz.  0  0  
Centrum  0  0  
Centrum uvoz.  0  0  
Morfeo  0  0  
Morfeo s uvoz.  0  0  
Jyxo  0  0  
Jyxo uvoz.  0  0  
Atlas  0  0  
Atlas uvoz.  0  0  
Yahoo  0  0  
Yahoo uvoz.  0  0  
Altavista  0  0  
Altavista uvoz.  0  0  
PicSearch  0  0  
PicSearch uvoz.  0  0  
Flickr.com  0
 0
 česky nehledá
Flickr.com uvoz.  0  0  česky nehledá
Google fotografie  0  0  
Google fotografie uvoz.  0  0  


Velmi neuspokojivý výsledek. Teď budeme hledat podle jména latinského:

pampeliška pozdní Taraxacum serotinum

Taraxacum serotinum  celkem  správně  poznámka
Google  414  do 5 stránky 1 správně  
Google uvoz.  87  do 5 stránky 1 správně  
Seznam  4  2  
Seznam uvoz.  4  2  
Centrum  0  0  
Centrum uvoz.  0  0  
Morfeo  0  0  
Morfeo s uvoz.  0  0  
Jyxo  0  0  
Jyxo uvoz.  0  0  
Atlas  0  0  
Atlas uvoz.  0  0  
Yahoo  0  0  
Yahoo uvoz.  0  0  
Altavista  0  0  
Altavista uvoz.  0  0  
PicSearch  4  2  totožné se Seznamem
PicSearch uvoz.  4  2  totožné se Seznamem
Flickr.com  0
 0  
Flickr.com uvoz.  0  0  
Google fotografie  1  1  
Google fotografie uvoz.  1  1  

Související články:
Vše o rostlinách (08.09.2009)
Jak hledat obrázky rostlin na internetu 2. (po roce) (12.04.2009)
[Akt. známka: 3,67 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.