Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * EIA vtip
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 20. 08. 2009 (8346 přečtení)

 Tento vtip pochází z USA, stejně jako Environmental Impact Assessment.

 

Na počátku stvořil Bůh Nebe a Zemi.

Velmi rychle byl Bůh konfrontován s úředníky pro nedodržení standardního postupu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Bohu bylo uděleno dočasné povolení pro projekt za podmínky že se zdrží veškerých dalších zásahů do stavby země až do té doby, než získá řádné stavební povolení.
Při slyšení byl Bůh otázán, proč začal s projektem země. Odpověděl, že prostě rád tvoří.
Pak Bůh řekl: Budiž Světlo!
Úředníci chtěli neprodleně vědět, jak bylo světlo vytvořeno. Co světelné znečištění? Zvýšení teploty? Ovlivnění mikroklimatu? Bůh vysvětlil, že světlo pochází z veliké ohnivé koule o vysoké teplotě. Bohu bylo uděleno dočasné povolení pro světlo za splnění těchto podmínek: ohnivá koule nebude produkovat žádný kouř ani emise, budou splněny všechny mezinárodně přijaté emisní protokoly, bude pravidelně probíhat kontrola dodržování všech platných požárních předpisů, dodatečně získá stavební povolení a z principu předběžné opatrnosti bude koule svítit jen polovinu času.
Bůh souhlasil a navrhl nazývat světlo Den a tmu Noc.
Úředníci odpověděli, že sématické problémy je nezajímají.
A Bůh řekl: Nechť země stvoří rostliny, rostliny plodí semena a ovocné stromy nesou ovoce.
Úřad pro zemědělství a ochranu životního prostředí souhlasil, ale jen za podmínky že bude používáno certifikované osivo lokální provenience.
Pak Bůh řekl: Nechť vody zplodí vodní stvoření a nechť ptáci létají nad zemí.
Úředníci zdůraznili, že budou požadovat souhlas Ministerstva vodních cest koordinovaný se souhlasem od Nebeské federace pro přírodu, Společnosti pro ochranu ptáků a s Národní agenturou pro létání.
Všechno bylo OK., dokud Bůh neprohlásil že chce svůj projekt dokončit za šest dní.
Úředníci pravili, že bude potřeba 8 měsíců k přezkoumání žádosti a zveřejnění, doplnění dokumentace, předložení variant bez negativního vlivu na životní prostředí, poté jednu vegetační sezónu na vypracování podrobného průzkumu, potom bude veřejné projednání a po vypořádání připomínek bude třeba dalších 37 dní na formulaci a zveřejnění stanoviska……

V tom okamžiku stvořil Bůh Peklo.
 


[Akt. známka: 4,67 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.