Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Barvířské rostliny 5.
Mgr. Ivana Paukertová - Užitečnost rostlin - 20. 05. 2009 (15610 přečtení)

Přehled barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice.Zdroje:
LB:  Lesley Bremness: Užitkové rostliny, Euromedia Group, k.s. – Ikar, Praha 2005, ISBN 80-242-1301-X
NV:  Nico Vermeulen: Encyklopedie bylin a koření, Rebo, Čestlice, 2001, ISBN 80-7234-169-3
net:  z různých českých zdrojů na internetu
net2: ekolist
anet: různé stránky v angličtině
bot: moje botanické poznámky k rozšíření, výskytu, možnosti záměny, dostupnosti a efektivitě sběru (která závisí na velikosti rostliny, poznatelnosti rostliny, vzdálenosti rostlin od sebe, výtěžku v závislosti na čase - sběr malých květů daleko od sebe bude málo efektivní, sběr nati statné rostliny tvořící porosty bude hodně efektivní), ojediněle i moje zkušenosti s barvením, též údaje o tom, zda je rostlina vzácná, ohrožená, zvláště chráněná, C a § znamená stupeň ohrožení podle Červeného a černého seznamu (koho zajímá toto téma, více informací najde v článku Co je Červený seznam, seznamy rostlin najde v článcích Zvláště chráněné rostliny, Červený seznam C1, C2, Červený seznam C3, C4). Rozšíření podle Klíče ke květeně České republiky, Botanický ústav AV, 2002, ISBN 80-200-0836-5.
Další fotografie barvířských rostlin najdete v galerii Barvířské rostliny na této stránce. Pro úplnost jsou doplněny i odkazy na obrázky z Googlu, které je ovšem nutno brát s rezervou, na některých obrázcích bývají zahradnické kultivary a někdy jsou rostliny chybně určeny. Pokud takový případ nastal, odkazuji většinou na jeden vybraný obrázek.
výskyt: u některých rostlin jsou připojeny odkazy na fotografie biotopu, ve kterém se vyskytují
Dále je pod jménem rostliny upozornění na jedovatost, jedovaté nálevy chraňte před dětmi, nepoužívejte nádobí určené k vaření jídel a ihned je vylévejte, nejlépe na kompost.
 
Zkratky:
N – nížiny, do 200 m. nad mořem (planární stupeň)
Pa – pahorkatiny, 200-400 m n.m. (kolinní stupeň)
Po – podhůří, 400-700 m n.m. (suprakolinní a submontánní stupeň)
H – hory, 700-1300 m n.m. (montánní a supramontánní stupeň)
Sa – subalpínský stupeň, nad 1300 m n.m.
 
 

kerblík lesní Anthriscus sylvestris

Anthriscus sylvestris, kerblík lesní

kerblík lesní Anthriscus sylvestris
bot: N-Po, vlhčí louky, křoviny, příkopy, rumiště, hojně, zaměnit se dá za jiné mrkve, chce to nakoukat, má listy trochu podobné mrkvi. Efektivita sběru výborná.
NV: čerstvá rostlina, žlutá
pfaf: stonek a listy, krásná zelená, ale není moc trvalá
 

bolehlav plamatý

bolehlav plamatý

bolehlav plamatý Conium maculatum
SMRTELNĚ JEDOVATÝ
bot: N-Pa, vysoká rostlina, rumiště, komposty, okraje vodních toků, často podél cest, převážně teplejší oblasti. Zaměnit se dá za krabilici hlíznatou, která vypadá stejně, ale lodyha není skvrnitá a na bázi lodyh (tj. naspodu, dole u země) má štětinovité chlupy, bolehlav má lodyhu skvrnitou a lysou. Pokud to bude někdo zkoušet, doporučuji na loupání rukavice, odvar okamžitě po použití vylít a všechno kolem důkladně umýt. Efektivita bude velmi nízká.
NV: pokožka lodyh, oranžovohnědá až šedohnědá
 

bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bot: N-H, vlhké lesy, zahrady, ruderalizovaná místa, hojně až obecně, jestli se sbírá nať, a vypadá to že ano, tak efektivita výborná. Nejčastější záměna bude s krabilicí zápašnou Chaerophyllum aromaticum, která má velmi podobné, ale chlupaté listy a vyznačuje se charakteristickým pachem, je též hojná a roste i na podobných místech, často rostou i vedle sebe.
NV: zelenožlutá, jemně oranžová, hnědá, podle mořidla
 

čechřice vonná

čechřice vonná Myrrhis odorata
bot: původně hory jižní Evropy, kdysi hojně pěstovaná, trvale zdomácnělá kolem horských vesnic a na horských loukách (Krkonoše). Listy má podobné kerblíku a mrkvi, rozlišení je nejlepší podle plodů, které jsou 15-25 mm dlouhé.
NV: řapíky listů, žlutá, zelená, oranžovohnědá
 
sevlák cukrový Sium sisarum obrázky z Google
bot: nepůvodní, pěstovaný, z vlastní sklizně
LB: kořeny
 

srpek obecný

srpek obecný

srpek obecný Falcaria vulgaris
bot: N-Pa, suché stráně, meze, okraje cest, hojně.
net: další údaje chybí, možná záměna se srpicí barvířskou Serratula tinctoria), která je v některých pramenech označovaná jako srpek barvířský
 
 

fenykl obecný

fenykl obecný Foeniculum vulgare
bot: původní ve středozemí, často pěstovaný
pfaf: květy a listy v kombinaci, žlutá a hnědá
 
 
 
 

bolševník obecný

bolševník obecný

bolševník obecný

bolševník obecný horský Heracleum sphondylium montanum (Heracleum lanatum - Michx. Heracleum maximum - W.Bartram.
DOTYKOVÝ ALERGEN
bot: toto plemeno u nás neroste, rostou u nás čtyři jiné poddruhy bolševníku. Zkusila bych to s nimi. Dotýkat se celé rostliny i kořenů doporučuji v rukavicích, rostlina je tzv. dotykový alergen, který některým lidem působí úporné ekzémy, někdy je účinek šťávy z rostliny přirovnáván k yperitu. N-H, jeden z poddruhů hojně, louky, okraje cest, rumiště.
pfaf: kořen, žlutá
 

Angelica sylvestris, děhel lesní

děhel lesní

děhel lesní Angelica sylvestris
bot: N-H, vlhké louky, příkopy, podél toků a u rybníků, lužní lesy, hojně. Jestli je sbíraná část nať, efektivita bude dobrá.
pfaf: dobré žluté barvivo
 
 

Daucus carota, mrkev obecná

mrkev obecná Daucus carota
bot: používá se jen pěstované plemeno s oranžovým kořenem (plané plemeno má kořen bez karotenu, tedy bílý), takže koupit nebo vypěstovat
LB: kořen pěstované formy oranžová
pfaf: kořen pěstované formy oranžová
 

brslen evropský

brslen evropský

brslen evropský Euonymus europaea
bot: N-Po, křoviny, listnaté lesy, lesní lemy, hojně
trnet: plody, kamenec, žlutá
 
 
 
 

řešetlák počistivý

řešetlák počistivý

řešetlák počistivý

řešetlák počistivý Rhamnus cathartica
bot: N-Pa, keř, křoviny, lesní lemy, světlé lesy, roztroušeně až dosti hojně, záměna je možná s krušinou olšovou Frangula alnus, která také patří mezi barvířské rostliny. Řešetlák má listy pilovité, s 2-4 páry postranních žilek, krušina má listy celokrajné s 6-11 páry žilek. Efektivita sběru průměrná, u borky nižší.
net2: plody, kamenec + vinný kámen, řešetláková zeleň (jedna z nejlepších zelených barev)
pfaf: nezralé plody, zelená
pfaf: smíchaná s arabskou gumou a vápennou vodou zelená vodovka na akvarely (mixed with gum arabic and limewater, it makes a green pigment used in watercolour painting)
pfaf: též žlutá, oranžová a hnědavá, barvy jsou plné, ale prchavé (rich but fugitive)
pfaf: borka, žlutá
trnet: plody, kamenec, zelená
 

krušina olšová

krušina olšová Frangula alnus
bot: N-H, keř, křovinaté stráně, lesní lemy, lesy, dosti hojně. Velmi podobný řešetlák (viz výše), efektivita průměrná, u listů vyšší, u borky nižší.
pfaf: listy a borka, žlutá, používané v Rusku, se solí železa půjde do černé
pfaf: nezralé plody, zelená
pfaf: zralé plody, modrá nebo šedá
rnet: kůra, listy, plody, žlutá
rnet: suchá kůra, hnědá
trnet: borky, kamenec, hnědá
 
réva americká (liščí) Vitis labrusca  obrázky z Google
réva vinná Vitis vinifera  obrázky z Google
bot: oba druhy pěstované, jejich křížením vznikla řada kultivarů, réva liščí pochází z Ameriky, réva vinná je stará kulturní rostlina ze Středozemí. Efektivita sběru bude velmi dobrá.
pfaf: čerstvé nebo sušené listy, žlutá
 

loubinec popínavý

loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia  obrázek z internetu

bot: původní v Americe, velmi zřídka pěstovaný. Velmi podobný a daleko častěji pěstovaný a zplaňující je loubinec popínavý (Parthenocissus inserta), ten vidíte na obrázku. Druhy se od sebe poznají podle úponků, mladých větví a pupenů a plodů. Loubinec pětilistý  má úponky s 5-8 rameny s přísavnými destičkami, mladé větve a pupeny načervenalé, plody neojíněné. Loubinec popínavý má úponky s 3-5 rameny bez destiček, pupeny a mladé větve zelené, plody ojíněné. Předpokládám, že jako barvivo se dají použít oba druhy, ale nezkoušela jsem to.

pfaf: plody, růžová (pink)
 

jasan ztepilý

jasan ztepilý Fraxinus excelsior
bot: N-H, lužní lesy, suťové a roklinové lesy, podél potoků, vysazovaný a často pěstovaný, efektivita listy dobrá, kůra menší.
net: kůra, modrá
pfaf: listy, zelená
rnet: kůra, modrá (golubaja), tříslovina
trnet: borka, zelená skalice, zelená
 
jasan pensylvánský Fraxinus pennsylvanica  obrázky z Google
bot: nepůvodní, na jižní Moravě často vysazovaný v lesích, dostupnost a efektivita nižší
pfaf: borka, červená
 
jasan zimnář Fraxinus ornus  obrázky z Google
bot: původní v J, JV až střední Evropě (na Slovensku ještě původní), někdy vysazován v parcích
net (španělská stránka): zelená (verdi)
 

šeřík obecný

šeřík obecný Syringa vulgaris
bot: původní v JV Evropě, velmi často pěstovaný a zplaňující. Efektivita bude dobrá.
pfaf: květy, zelená
pfaf: listy, zelená a hnědá
pfaf: větvičky, žlutooranžová
 
 
ptačí zob Ligustrum lucidum  obrázek z internetu
bot: pochází z Číny, u nás se málo pěstuje, se ve středozemí roste jako strom. Často jsou v zahradnictvích nabízeny pod tímto jménem kultivary L. vulgare a L. ovalifolium (viz níže).
LB: listy a mladé výhonky, žlutá
LB: zralé plody, šedozelená
NV: listy, žlutá a zelená
NV: plody, modrá až šedomodrá
 

ptačí zob obecný

ptačí zob obecný

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
bot: N-Pa, často pěstovaný kěř, vyskytuje se i v lesích, na mezích, hojný, záměna možná s pěstovaným ptačím zobem vejčitoplodým Ligustrum ovalifolium, který má širší listy (ale asi by se dal zkusit taky), efektivita sběru listů a plodů dobrá, s borkou to bude horší
LB: kůra, žlutá
net: mladé listy a zralé plody, kamenec, sytě žlutá
net2: plody, kamenec + sůl, jasně růžová
net2: čerstvá kůra, kamenec + kyselé prostředí, žlutá
net2: listy, kamenec, zelená (delší doba barvení)
pfaf: listy, žlutá (podle jiných zdrojů z borky)
pfaf: plody, zelenomodrá (bluish-green), trvanlivější než většina ostatních zelených barviv
pfaf: plody, černá (též inkoust)
trnet: listy, zelená
trnet: plody, kamenec, modrá
 

rakytník řešetlákový

rakytník řešetlákový

rakytník řešetlákový

rakytník řešetlákový Hippophae rhamnoides
bot: nepůvodní, ale často pěstovaný a vysazovaný, efektivita docela dobrá
LB: větvičky, listy, kořeny žlutá
pfaf: plody, žlutá
pfaf: větvičky, listy, kořeny, žlutá
pfaf: listy a kořeny, černohnědá (blackish-brown)
 

kalina obecná

kalina obecná

kalina obecná

kalina obecná Viburnum opulus
bot: N-H, keř, roztroušeně v pobřežních křovinách, listnatých lesích, někdy se pěstuje, efektivita bude spíš dobrá
LB: plody
pfaf: plody, červená, ze sušených plodů se vyrábí i inkoust
 

bez černý

bez černý

bez černý Sambucus nigra
bot: N-H, velmi hojný všude, záměna možná ve vyšších polohách s bezem hroznatým Sambucus racemosa, který má hroznovité červené plody, jinak se pozná podle dužiny uvnitř větviček (bez černý bílá, bez hroznatý do hněda)
LB: zelená, fialová a černá
net: listy, mořidla všechna, šedozelená, purpurová, zelenožlutá
net2: listy, zelená nebo modrá skalice, zelená
net2: listy, kamenec, fialová
NV: plody, fialová až šedočerná
NV: listy, žlutá až žlutozelená
pfaf: listy, hliníkové mořidlo, zelená
pfaf: borka ze starších větviček a kořen se přidává do směsí barvících černě
pfaf: plody, různé odstíny modré a purpurové (také na vlasy, které barví černě)
trnet: listy, kamenec, zelená
trnet: plody, zelená skalice, modrá
trnet: borka, zelená skalice, černá a šedá
 

bez hroznatý

bez hroznatý Sambucus racemosa
bot: Pa-H, lesy, paseky, rumiště, rokle, roztroušeně až hojně, záměna viz bez černý
trnet: plody, kamenec, červená
 
 
 
 

bez chebdí

bez chebdí

bez chebdí

bez chebdí Sambucus ebulus
JEDOVATÝ
bot: Pa-Po, lesní lemy, stráně, rumiště. Na rozdíl od dvou předchozích druhů je to bylina, nikoliv keř, ačkoliv svou výškou může keř připomínat. Výtěžnost velmi dobrá, většinou roste ve skupinách.
NV: listy a lodyhy, žlutá
NV: nezralé plody, modrá
pfaf: plody, modré barvivo a inkoust, šťáva z kořene je používána jako barvivo na vlasy
trnet: plody, kamenec, modrá
 
štětka soukenická Dipsacus sativus  obrázek
bot: původní v jihozápadní Evropě, dříve pěstovaná, dnes pravděpodobně vyhynulá. Dříve používaná k česání vlny - plevky strboulu jsou velmi pevné a tvoří háčky..
pfaf: sušená rostlina, modrá barva, rozpustná ve vodě (náhrada indiga)
pfaf: rostlina smíchaná s hliníkem, žlutá
 
štětka planá Dipsacus fullonum  obrázky z Google
bot: N-Po, náspy, okraje komunikací, skládky, pastviny, roztroušeně až hojně.
pfaf: sušená rostlina, modrá barva, rozpustná ve vodě (náhrada indiga)
pfaf: rostlina smíchaná s hliníkem, žlutá
 
čertkus luční Succisa pratensis  obrázky z Google
bot: N-H, střídavě vlhké louky, slatiny, roztroušeně, v jižních Čechách hojně
pfaf: listy, zelená
 

Knautia arvensis, chrastavec rolní

chrastavec rolní Knautia arvensis
bot: N-Po, roztroušeně až hojně
trnet: listy, žlutá a zelená
 
 
 

oleandr obecný, Nerium oleander

oleandr obecný Nerium oleander
JEDOVATÝ
bot: často pěstovaný
pfaf: květy, zelená
 
 
 
 
 
hořec hořepník Gentiana pneumonanthe  obrázky z Google
bot: silně ohrožený C2
rnet: květy, modrá (golubaja) na vlnu
pfaf: květy, modrá
 
zeměžluč okolíkatá Centaurium erythrea  obrázky z Google
bot: N-Po, paseky, lesní cesty a lemy, lada, roztroušeně, efektivita sběru malá
pfaf: květy, jasná žlutavozelená, dlouhotrvající (long-lasting bright yellowish-green)
trnet: nať, hnědá
 

vachta trojlistá

vachta trojlistá Menyanthes trifoliata
bot: zvláště chráněná C3, §3, pěstovat
rnet: stonek, listy, zelená
trnet: nať, žlutá
 
 
 
 
čeleď mořenovité Rubiaceae
bot: Do čeledi patří rody bračka, mařinka, svízel, svízelka, mořena. Spousta těchle potvor jsou rostliny jednoleté a tudíž mají velmi malé kořeny, anebo jsou zase málo dostupné. Z těch vytrvalých bude asi nejlepší řešení pěstovat ty barvířské , což je mařinka barvířská a mořena barvířská, ty budou mít obsah barviv nejvyšší. Z volně rostoucích bude asi nejefektivnější svízel bílý, povázka, syřišťový, pomořanský, ty rostou na loukách a mezích, docela často všechny tři druhy společně. Dále bych zkusila mařinku vonnou, ta roste často v rozsáhlých porostech v lese a možná také svízel přítulu, který je sice jednoletý a má malý kořen, ale zase ho bývá hodně a je velmi hojný. Sbírá se na jaře nebo v časném létě, pak už uschne. Roste v narušených lesích, například v akátině. Různé druhy se asi budou lišit i množstvím barviv, to bude třeba prozkoumat.
LB: všechny druhy rodu Galium (svízel) poskytují červené barvivo, charakteristické pro čeleď Rubiaceae.
pfaf: všechny svízely Galium, kořen, červená
 
mařinka barvířská Asperula tinctoria  obrázek z internetu
bot: u nás se vyskytuje, má dva poddruhy (plemena). Mařinka barvířská je druh ohrožený (C3), vyskytuje se vzácně. Na barvení je nutno ji pěstovat.
net2: kořen, kamenec, červená
NV: kořen, červená
pfaf: kořen, červená
trnet: kořen, červená
 

mařinka psí

mařinka psí Asperula cynanchica
bot: N-Pa, travnaté a křovinaté stráně, roztroušeně, místy chybí, efektivita sběru bude velmi malá
pfaf: kořeny, červená
 
 
 
 

svízel přítula

svízel přítula

svízel přítula Galium aparine
bot: N-H, velmi hojný, všude, často např. pod akátem, jako jednoletá rostlina nemá příliš velký kořen, ale často roste v souvislých porostech, takže celková efektivita by mohla být docela dobrá, doporučuji opatrně vytrhávat po vydatném dešti (ještě to vyzkouším jak to půjde).
pfaf: kořen, červená
 

svízel severní

svízel severní Galium boreale  obrázky z Google
bot: N-Sa, roste roztroušeně na určitých typech luk, patří mezi vzácnější druhy C4a. Z hlediska efektivity je problematický. Asi by se dal pěstovat.
NV: kořen, červená
 
 

svízel (mařinka) vonný

Galium odoratum, mařinka vonná

mařinka vonná (svízel vonný) Galium odoratum
bot: N-Sa, lesy, nejčastěji dubohabřiny a bučiny, místy hojná, efektivita sběru u nati dobrá, u kořenů nízká
pfaf: kořeny, červená
pfaf: listy a lodyhy, jemná snědá a šedozelená (soft-tan and grey-green)
 

svízel syřišťový

svízel syřišťový Galium verum
bot: N-H, suché stráně, meze, suché louky, příkopy, hojně, od svízele bílého se rozliší žlutými a vonnými květy, svízel pomořanský, který je jejich křížencem má květy bledožluté a voní méně. Ale je to poměrně jedno, barvit by měly všechny. Roste na sušších loukách, mezích, hojně. Efektivita sběru nati vysoká, u kořenů nízká (jako u celé čeledi).
LB: květenství, žlutá
net: kořen a celá rostlina, kamenec, růžová
net2: kořen, kamenec, růžová až červená
NV: kořen, červená
NV: nadzemní části, žlutá
rnet: kořen, červená
trnet: nať, kamenec, žlutá
 
svízel povázka Galium mollugo  obrázky z Google
bot: N-Po, velmi podobný svízelu bílému, oba kvetou bíle, Roste na vlhčích loukách, zatímco svízel bílý na sušších. Oba jsou poměrně hojné.
NV: barvivo (asi to bude kořen, jako u celé čeledi a bude dávat barvu červenou)
pfaf: kořen, červená, piplavá práce (it is very fiddly to utilize)
rnet: kořen, červená
 
svízelka chlupatá (svízel křížatý) Cruciata laevipes  obrázky z Google
bot: N-Po, vlhké louky, okraje lesů, dosti hojně, v jižních Čechách a na jihovýchodní Moravě zřídka
trnet: kořen, červená
pfaf: kořen, červená
 

mořena barvířská

mořena barvířská Rubia tinctoria
bot: původní ve Středozemí, pěstovaná, kdysi daleko více
LB: dvouleté oddenky červená, růžová, hnědá
net: kořeny, kamenec, červená
net:: kořeny, mořidlo sůl mědi, žlutohnědá a vínově červená
net:: kořeny, mořidlo sůl cínu, růžová
net:: kořeny, mořidlo sůl železa a hořčíku, fialová
net2: kořen, mořidlo kamenec + vinný kámen, sytě červená
NV: kořen, neobvykle jasná červená
pfaf: kořeny dva roky staré sbírané na jaře a na podzim, jiný pramen tři roky staré, velmi dobrá kvalita barviva, kořen se může sušit, některé prameny udávají též listy
 
gardénie vznešená Gardenia augusta  obrázky z Google
bot: u nás se pěstuje jako pokojová, v květinářstvích často i pod názvem Gardenia jasminoides
NV: žlutá
 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.