Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Barvířské rostliny 2.
Mgr. Ivana Paukertová - Užitečnost rostlin - 23. 02. 2008 (30047 přečtení)

Seznam barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice.Zdroje:
LB:  Lesley Bremness: Užitkové rostliny, Euromedia Group, k.s. – Ikar, Praha 2005, ISBN 80-242-1301-X
NV:  Nico Vermeulen: Encyklopedie bylin a koření, Rebo, Čestlice, 2001, ISBN 80-7234-169-3
net:  z různých českých zdrojů na internetu
net2: ekolist
anet: různé stránky v angličtině
bot: moje botanické poznámky k rozšíření, výskytu, možnosti záměny, dostupnosti a efektivitě sběru (která závisí na velikosti rostliny, poznatelnosti rostliny, vzdálenosti rostlin od sebe, výtěžku v závislosti na čase - sběr malých květů daleko od sebe bude málo efektivní, sběr nati statné rostliny tvořící porosty bude hodně efektivní), ojediněle i moje zkušenosti s barvením, též údaje o tom, zda je rostlina vzácná, ohrožená, zvláště chráněná, C a § znamená stupeň ohrožení podle Červeného a černého seznamu (koho zajímá toto téma, více informací najde v článku Co je Červený seznam, seznamy rostlin najde v článcích Zvláště chráněné rostliny, Červený seznam C1, C2, Červený seznam C3, C4). Rozšíření podle Klíče ke květeně České republiky, Botanický ústav AV, 2002, ISBN 80-200-0836-5.
Klikací odkazy vedou na fotografii rostliny do galerie na této stránce (v galerii je většinou více obrázků stejné rostliny). Pro úplnost jsou doplněny i odkazy na obrázky z Googlu, které je ovšem nutno brát s rezervou, na některých obrázcích bývají zahradnické kultivary a někdy jsou rostliny chybně určeny.
výskyt: u některých rostlin jsou připojeny odkazy na fotografie biotopu, ve kterém se vyskytují
Dále je pod jménem rostliny upozornění na jedovatost, jedovaté nálevy chraňte před dětmi, nepoužívejte nádobí určené k vaření jídel a ihned je vylévejte, nejlépe na kompost.
 
Zkratky:
N – nížiny, do 200 m. nad mořem (planární stupeň)
Pa – pahorkatiny, 200-400 m n.m. (kolinní stupeň)
Po – podhůří, 400-700 m n.m. (suprakolinní a submontánní stupeň)
H – hory, 700-1300 m n.m. (montánní a supramontánní stupeň)
Sa – subalpínský stupeň, nad 1300 m n.m.

merlík smrdutý Chenopodium vulvaria
bot: ruderální stanoviště, nádraží, u hospod (tam kam často chodí hospodníci čúrat), roztroušeně až vzácně a je silně ohrožený C2, také se vyskytuje ve výsadbách (Karlák, v Brně Moravské náměstí), rostlina se spolehlivě pozná podle zápachu připomínajícím moč (obsahuje metylamin). Rostlina je malá a spíše vzácná, bude těžké ho najít, zejména ve větším množství, lepší bude vlastní sklizeň (pro vysokou vitalitu doporučuji pravidelně zalévat močí).
LB: žlutá
pfaf: celá rostlina, zlatá, zelená

merlík bílý Chenopodium album
bot: N-H, hojný, místy jen roztroušeně, ruderální stanoviště, pole, efektivita sběru kořenů nebude vysoká
pfaf: mladé kořeny, zelená
rnet: bylina, červená

všechny druhy rodu merlík Chenopodium
merlík všedobr, fíkolistý, sivý, zvrhlý Chenopodium bonus-henricus, Ch. ficifolium Ch. glaucum Ch. hybridum
bot: všechny merlíky (N-Po, všedobr Pa-H) rostou na ruderálních stanovištích, často i na okrajích polí, efektivita sběru nati bude vysoká
pfaf: celá rostlina, zlatá, zelená (gold/green)

špenát setý Spinacia oleracea obrázek z sk2.goo
bot: původní v Přední Asii, pěstovaná zelenina
pfaf: listy, žlutá

lebeda zahradní Atriplex hortensis obrázek z motob.org
bot: druh vznikl pravděpodobně v kultuře, pěstovaný, místy zplaňuje
NV: lodyhy, žlutá
pfaf: semena, modrá

laskavec ocasatý Amaranthus caudatus obrázek z garten.cz
bot: jihoamerický druh, rumiště, skládky a jiná ruderální stanoviště, červenou barvičku budou pravděpodobně mít jen načervenalé a červenokvěté kultivary
NV: květy a listy, červená (vyobrazen červený kultivar)
pfaf: celá rostlina, žlutá a zelená

laskavec bílý, l. ohnutý, l. rozkladitý Amaranthus albus, A. retroflexus, A. hybridus l. ohnutý na floraimages
bot: laskavec bílý, zdomácnělý jako ruderál, laskavec rozkladitý je vzácný, laskavec ohnutý je hojně zdomácnělý a ruderálních stanovištích. Všechny laskavce jsou původem Američani a jen tak mimochodem semena některých druhů (které rostou i u nás) se poměrně draho prodávají jako amarant. Zdá se, že barvičku budou dávat všechny druhy, takže další druhy ani rozlišení prozatím neuvádím.
pfaf: celá rostlina, žlutá a zelená

šťovík kyselý Acetosa pratensis (Rumex acetosa)
bot: N-H, louky, pastviny, hojně, od ostatních šťovíků se pozná podle tvaru listů, které jsou hrálovité (mají takové dva špičaté cípy), sběr nati bude efektivní, s kořeny to bude horší
LB: kořen žlutá
LB: lodyha a listy modrošedá
net: celá rostlina a kořen, šedožlutá, jemně růžová
net2: celá rostlina, kamenec, šedožlutá
net2: kořen, kamenec, jemně růžová
pfaf: kořeny, nevyžaduje mořidlo, tmavě zelená, hnědá až tmavě šedá (dark green to brown and dark grey)
pfaf: listy a lodyha, šedomodrá (grey-blue)
rnet: kořeny, žlutá, tříslovina

šťovík tupolistý Rumex obtusifolius
bot: N-H, rumiště, okraje cest, úhory, přehnojené louky, hojně. Od podobných šťovíků se pozná podle tvaru listu.
NV: žlutá a zelená

šťovík menší, kadeřavý, klubkatý, tupolistý Rumex acetosella, R. crispus, R. conglomeratus, Rumex obtusifolius
bot: (N-Po) nejefektivnější bude asi sbírat šťovík tupolistý, někde kde je to řádně pohnojené, šťovík menší bude nadlouho, je malý
pfaf: kořeny, nevyžaduje mořidlo, tmavě zelená, hnědá až tmavě šedá (dark green to brown and dark grey)

reveň kadeřavá Rheum officinale
bot: zřídka pěstovaná, ostatní druhy revení se pěstují častěji
LB: oddenek, žlutá

rdesno barvířské Polygonum tinctorium obrázek na aioki.si
bot: pěstuje se na jihu Evropy (Itálie), jestli se dá pěstovat u nás jsem ještě nezjistila
net2: nať, modrá
pfaf: listy. modrá
pfaf: listy produkují 4-5% indiga hydrolýzou v kyselém prostředí (the leaves produce about 4 - 5% indigo by hydrolysis and acidification)

rdesno červivec Polygonum persicaria, (P. maculosum, Persicaria maculata) obrázek na cavies.net
bot: N-H, vlhká místa, podél toků, rybníků, vlhké příkopy, rumiště, pole, roztroušeně až hojně. Podobné rdesno blešník, Polygonum lapathifolium, existují i další příbuzné druhy, na barvení by to mohlo být jedno (ale nezkoušela jsem to).
net: zelená, žlutá, hnědá
NV: kvetoucí nať, žlutá, intensivní zelená
pfaf: hliníkové mořidlo, žlutá

rdesno ptačí Polygonum aviculare agg.
bot: N-Po, velmi hojná rostlina, vyhledává sešlapávaná místa jako okraje cest, často v chodníku v sídlištích a zástavbě, při sběru celých rostlin bude efektivita dobrá, je sice menší, ale roste pospolitě. Rozpadá se na tři malé druhy, velmi podobné, není vyloučené že v obsahu barviček bude rozdíl. Poznatelný poměrně spolehlivě.
net: žlutá, zelená
pfaf: poskytuje modré barvivo ne o moc horší než indigo, část není specifikována (yields a blue dye that is not much inferior to indigo)
pfaf: celá rostlina, žlutá a zelená
rnet: celá rostlina, modrá (sinjaja), tříslovina

rdesno hadí kořen Polygonum bistorta (Bistorta major)
bot: Po-Sa, vlhké podhorské a horské louky, ve vyšších polohách roztroušeně až hojně, v nižších polohách vzácnější
net: žlutá
rnet: kořen, červená, též jako tříslovina
 
rdesno peprník Polygonum hydropiper (Persicaria h.)
bot: N-Po, okolí vodních toků a nádrží, vlhké lesní cesty, příkopy, rumiště, roztoušeně, od ostatních rdesen se spolehlivě pozná po chuti (peprné, jak jinak, při zkoušení doporučuji jen jednou málo kousnout do listu a počkat). Čerstvá nať se dá použít se i jako koření.
pfaf: lodyhy, žlutozlatá
 
křídlatka japonská Reynoutria japonica
bot: nepůvodní, invazní druh, sběrem oddenků prospějete i přírodě, roste v porostech, takže až ji najdete bude efektivita dobrá, i když sběr bude asi poněkud namáhavější (velký rýč)
LB: oddenky, žlutá
pfaf: kořeny, žlutá

třezalka tečkovaná Hypericum perforatum
bot: N-H, roztroušeně až hojně, na horách méně, stráně, sušší louky, okraje cest, lesní lemy. Dá se zaměnit s třezalkou skrnitou, která se naopak v nížinách vyskytuje vzácněji a je hojná na horách. Od třezalky tečkované se pozná podle lodyhy, která je hranatá, třezalka tečkovaná má lodyhu oblou se dvěma podélnými lištami. I třezalka skvrnitá obsahuje červené barvivo, ale v menším množství. Sběr bude v případě nati výborně efektivní, v případě květů o něco méně. Třezalku jsem zkoušela, dává spoustu krásných odstínů, kromě čistě modré a černé snad všechny barvy, ale jsou velmi nestabilní, zatím to vypadá, že stálá může být šedá, rezavohnědá a žlutozelená. V oleji to látky nebarví, to snad do dortu, tinktura má barvu krásně fialovou, ale na bavlně dá hnědou anebo fialovou která již zakrátko jde do žlutozelena. třezalka tečkovaná, barvy na bavlně 1. třezalka tečkovaná, barvy na bavlně 2.
LB: květy žlutá a červenofialová
net: květy, kamenec, béžová
net2: květy, kamenec, béžová
NV: kvetoucí vrcholky, žlutá, oranžová
pfaf: květy a listy, zlatá a hnědá
pfaf: květy po okyselení, červená
pfaf: celá rostlina v alkoholu nebo oleji, červená třezalka tečkovaná, barvy na bavlně 3.
pfaf: celá rostlina ve vodě, žlutá
rnet: květy a listy, červená a žlutá
trnet: nať, kamenec, zelená

violka trojbarevná Viola tricolor
bot: N-Sa, okraje cest, pole, náspy, dosti často. dá se zaměnit s podobnou violkou rolní, Viola arvensis N-Sa, hojná mimo hory, odlišíme je délkou kalicha, u violky trojbarevné kališní lístky nepřesahují květ (při pohledu zepředu nejsou za ním vidět), violka rolní má kalich delší, takže je vidět. Troufám si hádat, že barvičky budou mít podobné a zkusila bych ještě i pěstovanou macešku (violku zahradní) Viola x wittrockiana.
pfaf: květy, žlutá, zelená a modrozelená

tamaryšek malokvětý Tamarix gallica obrázek z gartencentrejea
bot: často pěstovaný
pfaf: tanin používán jako barvivo (No details are given about the colour, though it is likely to be some shade of brown.)

vrba bílá Salix alba obrázek z ruhr-uni-bochum.de
bot: N-Po, strom, pobřežní houštiny, podél toků, u rybníků, často jako hlavatá vrba, mladé listy a větvičky hedvábitě chlupaté, stejně tak rub listů Podobná vrba křehká se liší snadno se odlamujícími větvičkami a dospělými listy vždy lysými.
NV: kůra, žlutá a zelená

vrba trojmužná Salix triandra obrázek z Picasaweb
bot: N-H, keř, pobřežní houštiny, břehy vod, bažiny, pozná se podle borky opadávající v plátcích nebo šupinách, okraj listu zubatý se žlázkou na špičce, výskyt roztroušený.
pfaf: borka a mladé listy, žlutá

vrba pětimužná Salix pentandra obrázek z bomenkids.nl
bot: Po-H, bažinné louky, mokřadní olšiny, roztroušeně, méně dostupná
rnet: listy, žlutá

vrba popelavá Salix cinerea
bot: N-Po, lužní lesy, okraje rybníků, tůní a slepých ramen, roztroušeně až hojně, nejhojněji v jižních částech republiky
rnet: kůra, hnědá, od načervenalé do čokoládové, tříslovina

vrba nachová Salix purpurea obrázek na jprwillow.co.uk
bot: N-H, keř, štěrkové náplavy, břehy vod, roztroušeně
net (španělská stránka): marrone (asi hnědá)

vrba křehká Salix fragilis
bot: Po-H, Pa vzácně, břehové porosty, vlhké louky, dosti hojně po celém území, strom, podobná vrbě bílé, od které se liší snadno se odlamujícími větvičkami a dospělými listy vždy lysými.
trnet: kořen, červená

topol bílý (linda) Populus alba obrázek z catalpa.pl
bot: N-Pa, lužní lesy, pobřežní křoviny, od ostatních topolů se pozná bělavou borkou, listy má na rubu bělavě plstnaté
pfaf: borka, žlutá

topol kosníkovitý Populus deltoides
bot: občas pěstován
pfaf: různé barvy z listových pupenů na jaře, zelená, bílá, žlutá, purpurová, červená

topol chlupatoplodý Populus trichocarpa obrázek z marionswcd.net
bot: původní v Americe, občas pěstován
pfaf: listové pupeny, žlutá

topol osika Populus tremula
rnet: (šiški + ševljuga) nepřeložila jsem, asi šištice, zelená

vřesovec čtyřřadý Erica tetralix obrázek botany.edu
bot: vzácný, kriticky ohrožený druh C1, pěstuje se
pfaf: žlutá

vřes obecný Calluna vulgaris
bot: N-Sa, roste dosti hojně na chudé půdě (např. vysočina), v některých územích se vyskytuje méně, efektivita sběru dobrá
LB: vrcholky nati, žlutá a zelená
net: vrcholky nati, kamenec, žlutá a zelená
pfaf: žlutá
rnet: celá rostlina, žlutá, tříslovina
trnet: nať, zelená

kyhanka sivolistá Andromeda polifolia obrázek na tomszak.pl
bot: vzácný, silně ohrožený druh C2, zvláště chráněný §3 , pěstování bude náročné
rnet: listy a stonek, černá, tříslovina

medvědice lékařská Arctostaphyllos uva-ursi
bot: roste u nás, ale vzácně a patří mezi zvláště chráněné, dostupnost z vlastní sklizně nebo koupit sušenou
LB: nadzemní části žlutá, zelená a šedá
net: sušené listy, mořidlo se železem, černá
pfaf: listy, žlutohnědá (yellowish-brown), nevyžaduje mořidlo
pfaf: plody, šedohnědá (grey-brown)
rnet: listy, černá
trnet: listy, žlutá
trnet: listy, zelená skalice, černá a šedá

borůvka, brusnice borůvka Vaccinium myrtillus
bot: N-Sa, lesy, vřesoviště, skály, hojně, efektivita sběru střední
pfaf: listy a plody se používají jako barvivo
pfaf: plody, černá nebo modrá
rnet: plody, modrá (golubaja) na len
rnet: plody, tmavomodrá (temnosinjaja) na vlnu
 trnet: plody, modrá

brusinka, brusnice brusinka Vaccinium vitis-idaea
bot: N-Sa, světlé lesy, vřesoviště, skály, roztroušeně až hojně, v nížinách vzácně, efektivita nižší
pfaf: listy a lodyha, žlutá
pfaf: plody, purpurová

klikva bahenní Oxycoccus palustris obrázek na hlasek.com   obrázek na michls.de
bot: roztroušeně až vzácně, ohrožená, zvláště chráněná C3, §3
pfaf: plody, červená

[Akt. známka: 4,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.