Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2023  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 48 nalezených)

| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-48 |
Keřové biotopy (biotopy řady K) * Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny
Mgr. Ivana Paukertová - Keřové biotopy (biotopy řady K) - 25. 02. 2009 (9373 přečtení)

Fotografie nízkých xerofilních křovin a v nich rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Keřové biotopy (biotopy řady K) * Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
Mgr. Ivana Paukertová - Keřové biotopy (biotopy řady K) - 19. 02. 2009 (12206 přečtení)

Fotografie vysokých mezofilních a xerofilních křovin a v nich rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 15. 02. 2009 (10889 přečtení)

Fotografie květnaté bučiny a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 13. 02. 2009 (12820 přečtení)

Fotografie hercynské dubohabřiny a  v ní rostoucích rostlin. 


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 07. 02. 2009 (9478 přečtení)

Fotografie lesního prameniště a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 29. 01. 2009 (10240 přečtení)

Fotografie subkontinentální borové doubravy a  v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Luční biotopy (biotopy řady T) * Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada
Mgr. Ivana Paukertová - Luční biotopy (biotopy řady T) - 26. 01. 2008 (13307 přečtení)

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L4, suťové lesy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 08. 10. 2007 (13853 přečtení)

Fotografie suťového lesa a  v něm rostoucích rostlin. 


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 22. 08. 2007 (10485 přečtení)

Fotografie biotopu a  v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

* Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky

Fotografie biotopu a  v něm rostoucích rostlin.


Celý článek...

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L7.2 vlhké acidofilní doubravy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 07. 03. 2007 (9259 přečtení)

Krátký popis biotopu.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 22. 02. 2007 (13705 přečtení)

Fotografie měkkého luhu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 19. 02. 2007 (8754 přečtení)

Popis biotopu.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 19. 02. 2007 (8600 přečtení)

Popis biotopu.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biotopy, Natura 2000 * L 10.4 blatkové bory
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 10. 01. 2006 (5915 přečtení)

Krátký popis biotopu.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-48 |


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.