Děkujeme naší zelené starostce za zlepšování kvality prostředí v Komíně

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Kácení v Komíně, Vydáno dne: 20. 01. 2017

Zastupitelstvo města Brna schválilo projekt „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“ a jeho financování na schůzi dne 29.9.2015. Projekt v celkové částce 2 963 000.- Kč je financován ze 60% z Operačního programu životního prostředí, ze 20% Statutárním městem Brnem a ze 20% Městskou částí Brno-Komín. V rámci projektu bude provedena obnova zeleně, odstranění havarijních a neperspektivních dřevin. Projekt spadá do specifického cíle 4.4 - zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, zařazené v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí.

Veřejná zakázka na obnovu funkčního stavu vybraných ploch a prvků veřejné zeleně, kácení nevhodných stromů, odstranění pařezů, probírky a pěstební zásahy do stávajících dřevin, terénní úpravy, výsadbu dřevin a obnovu trávníku byla zveřejněna 17.10. 2016.

Projektem „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“ naplňuje Sdružení Zelená pro Komín svůj volební program 2014-2018, kde slibuje zachování a kultivaci veřejné zeleně a její důslednou a odbornou údržbu.kácení v Komíně 1

kácení v Komíně 13

kácení v Komíně 3

kácení v Komíně 4

Komínské sakury 2007

Alej třešní chloupkatých (sakur) 2007

Komínské sakury 2017

Třešeň chloupkatá (sakura) 2017

kácení v Komíně 5

kácení v Komíně 2

kácení v Komíně 6

kácení v Komíně 7

kácení v Komíně 8

kácení v Komíně 9

kácení v Komíně 10

kácení v Komíně 11

kácení v Komíně 12

obnova zeleně v Komíně 1

obnova zeleně v Komíně 2

obnova zeleně v Komíně 3

nevhodná výsadba

neperspektivní stromy

neperspektivní strom

bylo to přehuštěné

byl neperspektivní

obnova přehuštěné výsadby

přerostlá zeleň

volte zelenou pro Komín

zachování zeleně po Komínském způsobu

zachování zeleně v Komíně 1

zachování zeleně v Komíně 3

Zelená pro Komín

zlepšení kvality prostředí

volební slib

Fotografie z tohoto článku jsou volně kopírovatelné, měnitelné a šiřitelné. Na požádání je dodám v plném rozlišení.