Komentovaná procházka - Jedlé městské plevele na Ghettofestu

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Kurzy a akce, Vydáno dne: 05. 06. 2015

Dovoluji si vás pozvat na program Jedlé městské plevele v rámci pouličního festivalu Ghettofest 2015 v Brně. 6.6.2015 v 17.00 hodin budu mít komentovanou procházku po nádvoří staré káznice, bloku domů mezi ulicemi Soudní, Bratislavská a Cejl. Ukážeme si jedlé rostliny, které můžeme najít na nádvoří opuštěného městského objektu. Jak je mým zvykem, účastníci dostanou vytištěné recepty. Vstupné na celý festival dobrovolné.Procházka po nádvoří byla fajn, přišlo kolem 15 lidí. Prošli jsme dvě nádvoří staré káznice, která byla kdysi pokryta asfaltem a betonem. Po opuštění objektu začaly růst ve škvírách náletové dřeviny a byliny, řada z nich je jedlých nebo má léčivé účinky.

Jedlé městské plevele na Ghettofestu 2015

Jedlé městské plevele na Ghettofestu 2015

Ochutnávka akátových koblih na akci

akátové koblihy

 

Seznam spatřených druhů

České jméno Latinské jméno Druh
bez černý Sambucus nigra jedlý, léčivý
břečťan popínavý Hedera helix nejedlý, léčivý
bříza bělokorá Betula pendula jedlý, léčivý
jahodka indická Duchesnea indica jedlý (problematický), léčivý
jasan ztepilý Fraxinus excelsior jedlý, léčivý
javor klen Acer pseudoplatanus jedlý, léčivý
javor mléč Acer platanoides jedlý, léčivý
ječmen myší Hordeum murinum jedlý, léčivý
jílek vytrvalý Lolium perenne jedlý, léčivý
jitrocel větší Plantago major jedlý, léčivý
kakost smrdutý Geranium robertianum nejedlý, léčivý
karaď samec Dryopteris filix-mas jedlý (problematický), léčivý
kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris jedlý, léčivý
kopřiva dvoudomá Urtica dioica jedlý, léčivý
kuklík městský Geum urbanum jedlý, léčivý
lebeda rozkladitá Atriplex patula jedlý, léčivý
lilek černý Solanum nigrum agg. jedlý (problematický), léčivý
lilek potměchuť Solanum dulcamara nejedlý, léčivý
locika kompasová Lactuca serriola jedlý, léčivý
loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia jedlý (problematický), léčivý
merlík bílý Chenopodium album agg. jedlý, léčivý
měrnice černá Ballota nigra nejedlý, léčivý
mléč zelinný Sonchus oleraceus jedlý, léčivý
mydlice lékařská Saponaria officinalis nejedlý, léčivý
pajasan žláznatý Ailanthus glandulosa jedlý (problematický), léčivý
pampeliška "smetánka" Taraxacum sect. Ruderalia jedlý, léčivý
pěťour maloúborný Galinsoga parviflora jedlý, léčivý
pcháč obecný Cirsium vulgare jedlý, léčivý
pcháč rolní Cirsium arvense jedlý (problematický), léčivý
rozchodník ostrý Sedum acre jedlý (problematický), léčivý
růže kultivar Rosa sp. jedlý, léčivý
řebříček obecný Achillea millefolium agg. jedlý, léčivý
silenka (knotovka) bílá  Silene alba nejedlý, neléčivý
sléz přehlížený Malva neglecta jedlý, léčivý
srha říznačka Dactylis glomerata nejedlý, léčivý
svlačec rolní Convolvulus arvensis jedlý (problematický), léčivý
šrucha zelná Portulaca oleracea jedlý, léčivý
šťovík kadeřavý Rumex crispus jedlý (problematický), léčivý
šťovík tupolistý Rumex obtusifolius jedlý (problematický), léčivý
třtina křovištní Calamagrostis epigejos nejedlá, neléčivá, expanzní
turan roční Erigeron annuus agg. jedlý (problematický), neléčivý
violka srstnatá Viola hirta nejedlý, neléčivý
vlaštovičník větší Chelidonium majus nejedlý, léčivý
vrba jíva Salix caprea jedlý (problematický), léčivý
zlatobýl kanadský Solidago canadensis jedlý (problematický), léčivý
zvonek řepkovitý Campanula rapunculoides jedlý, léčivý