Aarhuská úmluva

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 13. 10. 2008

 Znění česky: Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Znění anglicky:
Sjednána: 25. června 1998 Aarhus
V ČR platná od: 4. října 2004
Předmět: Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen Aarhuská úmluva) byla podepsána na 4. ministerské konferenci Evropské hospodářské komise OSN. Aarhuská úmluva je v mezinárodním kontextu považována za jeden z nejvýznamnějších dokumentů této doby - je charakterizována jako kvalitativní předěl v komunikaci mezi státní správou a občany, jako nástroj k prohloubení demokracie a k prosazení lidských práv a svobod.
Počet smluvních stran: 39
Česká legislativa:
Oficiální stránky: http://www.unece.org/env/pp/wgp.htm
Další odkazy: http://www.ucastverejnosti.cz//cz/cz/