Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS)

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 13. 09. 2008Znění česky: Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS)
Znění anglicky: Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)
Sjednána: 1991 Londýn
V ČR platná od: 26.3. 1994
Předmět: Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů je významnou mezinárodní dohodou, která byla sjednána na základě Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Sjednání dohody bylo vyvoláno skutečností, že stav evropských netopýrů je z hlediska jejich ochrany nepříznivý.
Počet smluvních stran: 29
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Oficiální stránky: http://www.eurobats.org/
Další odkazy: více na MŽP