Co dělat při otravě rostlinou

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Jedovaté rostliny, Vydáno dne: 22. 04. 2008

Jak postupovat, když se někdo otráví rostlinou. Co dělat a co nedělat.Pokud je situace vážná a je-li na místě jen jeden zachránce, je třeba nejprve podniknout nezbytné kroky k bezprostřední záchraně života (uvolnění dýchacích cest, dýchání z plic do plic, masáž srdce, vynesení na čerstvý vzduch apod.). Teprve po odstranění přímého ohrožení života je možné vyžádat si telefonicky radu TIS nebo lékaře. Pokud je zachránců více, jeden telefonuje, zatímco další se věnují postiženému. Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení. Napít postiženému dávejte jen vodu, nevhodné jsou šumivé nápoje s bublinkami. Bez porady s lékařem nepodávejte ani mléko. Pokud není dostupný telefon k poradě s lékařem, podejte několik drcených tablet aktivního uhlí (3-8 tablet, podle hmotnosti).

Pokud dítě rozžvýkalo diffenbachii (v menší míře i Scindapsus, Syngonium, Aglaonema) je nutné zabránit otoku sliznice podáváním kostek ledu k cucání nebo zmrzliny.

Volejte Toxikologické informační středisko 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). Poté postupujte podle jejich doporučení. Budete odpovídat na následující otázky:

  1. Komu se nehoda stala (pokud je možné zjistit: celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu).
  2. Věk a hmotnost (alespoň odhadem) postiženého, trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.
  3. Jaká látka je příčinou otravy?
  4. Jak velké množství látky působí?
  5. Kdy se nehoda stala?
  6. Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití se, vdechnutí, štípnutí hmyzem apod.
  7. Jak se daří postiženému, jaké má příznaky?
  8. Jaká opatření byla doposud provedena?
  9. Kdo a odkud volá (včetně zpětného telefonního čísla).

Identifikace rostliny:

Nejlepší je, pokud se jedna osoba postará o postiženého a jiná osoba se zabývá identifikací rostliny. Pokud není další osoba k dispozici, neztrácejte čas fotografiemi, ale v každém případě vezměte rostlinu sebou, nejlépe celou i s kořeny.
Pokud je příliš vysoká, utrhněte část rostliny s květy nebo květenství, plody, několik listů. Rostliny se raději přímo nedotýkejte, vezměte ji do kusu textilu, utrženou rostlinu dejte do igelitového sáčku nebo igelitové tašky. Důležitá informace je co otrávený snědl (list, květ, plod, semeno) a kolik toho snědl. Máte-li k dispozici fotoaparát nebo mobil s fotoaparátem, vyfotografujte rostlinu. Udělejte snímek celé rostliny, poté detaily květů, plodů a listů. U bolehlavu je důležitá i přízemní část rostliny. Raději udělejte snímků víc, zejména máte-li jen mobil s malým rozlišením.

 

Fotografie některých našich jedovatých rostlin si můžete prohlédnout ve fotogalerii Jedovaté rostliny.

Další telefonní čísla:

Toxikologické informační středisko (nepřetržitá služba po dobu 24 hodin denně) Klinika nemocí z povolání VFN Vyšehradská 49, Praha 2.
Tel.: 224 915 402, 224 919 293, 221 979 111, linka 253

Toxinologické centrum při otravě živočišnými toxiny
Klinika anesteziologie a resuscitace VFN a 1. LFUK U nemocnice 2, Praha 2
Tel.: 224 962 244, Ústav patologické fyziologie
Tel.: 602 280 184   nebo na některých specializovaných pracovištích, jejichž adresy jsou uvedeny níže.  

Obecné toxikologické informace o chemických látkách
Ústřední toxikologická laboratoř Na bojišti 3, Praha 2
Tel.: 224 911 267, 296 151 111, linka 328
 
Otravy houbami
Ústřední toxikologická laboratoř Na bojišti 3, Praha 2
Tel.: 296 151 284
 
Mykologická poradna
Karmelitská 14, Praha 1
Tel.: 2532693 
 
Otravy rostlinami
Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové Heyrovského 1203, Hradec Králové 5
Tel.: 495 067 403
 
tknutí hady a jinými jedovatými živočichy
Ústav patologické fyziologie 1. LFUK U nemocnice 5, Praha 2
Tel.: 224 912 835, 224 912 836, 224 914 929
 
Antiséra při uštknutí hady
Všeobecná fakultní nemocnice, Resuscitační odd.kliniky anesteziologie a resuscitace, U nemocnice 2, Praha 2.
Tel.: 224 962 244, 224 912 246, 224 912 835

Toxikologické informace o léčivech
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10.
Tel.: 272 181 5590
 
Farmaceutická fakulta UK
Heyrovského 1203, Hradec Králové 5.
Tel.: 49 506 7452  
Phoenix - lékařský velkoobchod, s.s. Obchodní středisko Brno, Informační středisko, Vinohradská 72, Brno-Černovice.
Tel.: 545 216 967, 545 321 504, linka 222    
 
Zdroje:
Toxikologické informační středisko
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Publikace První pomoc