Zkratky v botanické nomenklatuře

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Rostliny ČR , Vydáno dne: 10. 04. 2008

Význam  zkratek, používaných ve vědeckých (tj. latinských) názvech rostlin.Zkratka Z latinského Překlad Význam Příklad
auct. auctorum   podle různých autorů auct. boh. et morav.= podle názorů autorů českých a moravských, nikoliv podle autorů jiných
ex ex z značí, že prvý autor uveřejnil jméno ve spisu autora druhého Kit. ex Willd. značí, že Kitaibel uveřejnil jméno ve spise Willdenově
f., fil. za jménem autora filius syn Linné filius = Linneův syn L. fil.
f. před jménem rostliny forma forma nejnižší systematická hodnota  
non al. non alii nikoli jiný   L. non al. = podle názoru Linnéova, nikoliv podle autorů jiných
et al. et alii a jiní používá se v případě, že autorů je mnoho, pak se uvede první autor a tato zkratka
Novák et al. = Novák a spoluautoři
p. p. pro parte zčásti jméno, uvedené před touto zkratkou se jen zčásti kryje s naším pojmem a zčásti značí i jinou rostlinu  
p. p. maj. pro parte majore z největší části jméno, uvedené před zkrat­kou se z větší zčásti kryje s naším pojmem a z menší části značí i jinou rostlinu  
s. l. sensu lato nebo sensu latiore v širším slova smyslu jméno před zkratkou je uvedeno v širším smyslu než uvádí původní autor  
s. s. nebo s. str. sensu stricto nebo sensu strictiore v užším smyslu jméno před zkratkou je uvedeno v užším smyslu než uvádí původní autor  
pro sp. pro specie popsáno jako druh    
var. varietas varieta, odrůda nižší systematická hodnota  
subsp., ssp. subspecies plemeno, poddruh nižší systematická hodnota než druh  
sp. species druh    
syn. synonymum synonymum, synonyma neplatná, souznačná jména dříve platná jména
(L.)     jméno autora v závorkách značí, že tento autor použil předchozího jména rostliny v jiné kombinaci jmen např. jako jinou systematickou hodnotu, nebo s jiným jménem rodovým a pod.