Autorizace Naturové posouzení

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 22. 10. 2007

Kopie rozhodnutí MŽP.Autorizace pro provádění posouzení podle §45i (Naturové posouzení)

Autorizace pro posouzení podle §45i (Naturové posouzení) Autorizace pro posouzení podle §45i (Naturové posouzení)


kopie rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny