Nepůvodní a invazní rostliny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Nepůvodní a invazní rostliny, Vydáno dne: 04. 09. 2007Nepůvodní druhy rostlin (antropofyty) jsou ty rostlinné druhy, které se v daném území přirozeně nevyskytovaly, ale byly zavlečeny člověkem úmyslně - kulturní plodiny, rostliny okrasné nebo neúmyslně – s osivem, s vlnou, různým zbožím apod. Druhy zavlečené před rokem 1500 - před objevením Ameriky se nazývají archefyty. Po roce 1500 s rozvojem zámořských plaveb se zvýšilo cestování a doprava a také dovoz nových druhů, kulturních, okrasných i neúmyslně zavlečených. Druhy, které se objevily po roce 1500 nazýváme neofyty.

Nepůvodní druhy se chovají několika různými způsoby. Některé nezplaňují a zůstávají jen v kultuře, některé zplaňují málo a vzácně, často z toho důvodu, že nepřežijí silnější mrazy (u nás například fíkovník), některé zplaňují více, ale více méně nepronikají do přirozených společenstev a některé se lavinovitě šíří. Posledně jmenované rostliny se nazývají invazní a představují nebezpečí pro přirozenou vegetaci, ve které se mohou rychle a úspěšně šířit a tím potlačovat druhy původní. Invazní rostliny pocházejí většinou z neofytů, rychle se rozmnožují, ať již semeny nebo vegetativně a šíří se velmi rychle, neboť v novém prostředí chybí jejich přirození predátoři, paraziti i konkurenti, kteří v jejich domovině růst jejich populací účinně omezují.

Flóra České republiky v současné době hostí 1378 nepůvodních zplaňujících druhů, což je zhruba třetina z celkového počtu druhů v ČR. Z toho 91 druhů je považováno za invazní.

Invazní rostliny se rozdělují do několika kategorií:
(podle studie Šindlar et al., 1998, Ekologie a asanační management invazních druhů rostlin v regionálních povodí ČR 1997 - 1998)

1. kategorie (evidence a následná likvidace)
bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum
borovice vejmutovka - Pinus strobus
křídlatka japonská - Reynoutria japonica
křídlatka sachalinská - Reynoutria sachalinensis
křídlatka česká - Reynoutria x bohemica
netýkavka žlaznatá - Impatiens glandulifera

2. kategorie (evidence za účelem zamezení záměrného šíření)
andělika lékařská - Archangelica officialis
kolotočník zdobný - Telekia speciosa
topinambur hlíznatý - Helianthus tuberosus aggr.
třapatka dřípatá - Rudbeckia laciniata

3. kategorie (předpoklad invaze)
dvouzubec černoplodý - Bidens frondosa
hvězdnice anglická - Aster novae-angliae
hvězdnice novobelgická - Aster novi-belgii
hvězdnice hladká - Aster laevis
hvězdnice kopinatá - A. lanceolatus
hvězdnice vrbovitá - A. x salignus
hvězdnice malokvětá -A. tradescanti
hvězdnice různobarvá - A. x versicolor
hvězdnice neurčení kříženci - A. spec. indeterm
dub červený - Quercus rubra
heřmánkovec nevonný - Tripleurospermum maritimum
javor jasanolistý - Acer negundo
kustovnice cizí - Lycium barbarum
netýkavka malokvětá - Impatiens parviflora
pajasan žláznatý - Alianthus altissima
pupalka - Oenothera sp.
puškvorec obecný - Acorus calamus
střemcha pozdní Prunus serotina
štětinec laločnatý - Echinocystis lobata
trnovník akát - Robinia pseudacacia
škumpa orobincová - Rhus typhina
vlčí bob mnoholistý - Lupinus polyphyllus
vrbovka žláznatá - Epilobium adenocaulon
zlatobýl kanadský - Solidago canadensis
zlatobýl obrovský - Solidago gigantea

Invazními rostlinami se zabývají stránky: Centaurea, společnost pro monitoring a management krajiny