Bonnská úmluva

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 21. 08. 2007Znění česky: Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Znění anglicky: Convention on the Conservation of Migratory Species of Wilf Animals (CMS)
Sjednána: 1981 Bonn
V ČR platná od: 1. 5. 1994
Předmět: Ochrana ohrožených druhů ptáků a ostatních migrujících pozemních a mořských živočichů v celém areálu jejich výskytu, zejména však na migračních cestách
Počet smluvních stran: 89
Česká legislativa:
127/1994 Sb.
23/1962 Sb., o myslivosti
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Oficiální stránky: www.cms.int
Další odkazy:
MŽP