Pařížská úmluva

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 21. 08. 2007Znění česky: Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
Znění anglicky: World Heritage Convention
Sjednána: 1972 Paříž
V ČR platná od: 15. 2. 1991 (ČSFR, ČR od 1.1.1993)
Předmět: Uchování, ochrana a snížení ohrožení světového kulturního a přírodního dědictví jako nenahraditelného a jediného vlastnictví. Chrání kulturní i přírodní památky.
Počet smluvních stran: 177
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
20/1987 o památkové péči
Oficiální stránky: whc.unesco.org
Další odkazy:
Ministerstvo kultury
Úmluva v ČR (lokality v návrhu):
Labské pískovce CHKO, NP
Moravský kras CHKO
Žofínský prales NPR
prales Hojná voda PR
Český kras CHKO
Lednicko-valtický areál (kulturní)