Co je Agenda 21 a MA21

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 16. 08. 2007

Agenda 21 je dokument OSN, jehož cílem je dlouhodobé zvyšování kvality života ve všech jeho směrech. Místní Agenda 21 (MA21) je program určený pro konkrétní obce, města a regiony.

Agenda 21 je dokument OSN, který vznikl na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), která se konala v brazilském Rio de Janeiru a která je nazývaná "Summitem Země", protože se na ní sešlo 10 tisíc oficiálních delegátů ze 178 zemí světa, z toho 116 hlav států. Tento dokument určil hlavní směry omezení negativních projevů naší civilizace v různých oblastech (sociální rozdíly mezi bohatým a chudým světem, nedostatky ve zdravotní péči, globální ohrožení životního prostředí, expanze lidských sídel, nárůst populace, atd.). Místní Agenda 21 (MA21) je program určený pro konkrétní obce, města a regiony. Je tvořen za účasti občanů a ve spolupráci s občany a místními organizacemi a jeho cílem je dlouhodobé zvyšování kvality života ve všech jeho směrech. Zavádí tak principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Hlavní roli v programu místní Agendy 21 hraje místní samospráva a státní správa. Více informací poskytne Cenia - Česká informační agentura životního prostředí, která vede seznam obcí zapojených do MA21, stránky Ministerstva životního prostředí, portál Evropské unie (česky), stránky věnované jen Agendě 21.