Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 26. 11. 2020  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  
Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


FAQ - často kladené otázky * Zkratky používané při posuzování vlivů na životní prostředí
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 14. 08. 2009 (7680 přečtení)

Otázka: Co znamená PUPFL, EVL, OOP ?


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Zákon a CHKO
citace zákona - Zákony - 03. 01. 2010 (6695 přečtení)

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a chráněné krajinné oblasti (CHKO).


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

* Natura 2000 na stránkách států EU

Odkazy na stránky o soustavě Natura 2000.


Celý článek...

Zákony * Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí § 18
citace zákona - Zákony - 23. 08. 2009 (5825 přečtení)

Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí. Přesné znění § 18 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * EIA vtip
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 20. 08. 2009 (5757 přečtení)

 


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
citace zákona - Zákony - 10. 08. 2009 (6116 přečtení)

Citace zákona: § 45h a § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Oznámení § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
citace zákona - Zákony - 10. 08. 2009 (6960 přečtení)

Oznámení. Přesné znění § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí § 10 zákona 100/2001 Sb.
citace zákona - Zákony - 10. 08. 2009 (6518 přečtení)

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, § 10 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí byl zrušen novelou 39/2015 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů).


Celý článek...   Vytisknout článek

FAQ - často kladené otázky * Časový průběh procesu EIA
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 17. 04. 2009 (10144 přečtení)

Otázka: Jak dlouho trvá proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí - EIA?

 


Celý článek...   Vytisknout článek

index | 28-36 | předchozí | následující | Celkem 162 článků


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.